| Nahlásit

Význam a původ slova boxer

Diskuze
(Upr. 28.09.2014 14:14) | Nahlásit
boxer - druh psa;zápasník v boxu, rohovník;kovový předmět nasazovaný na prsty k úderu ve rvačce

Všechna odvození: psa (krátký čenich jako po nárazu), zbraň - se odvozují od boxu (sportu).

Box je slovo anglické a ujalo se v celém světě proto, že pravidla dnešního boxu byla vytvořena v Anglii, která je kolébkou tohoto sportu. Jeho původní a obecný význam je „tlouci, bíti“, takže i v angličtině tu nastala podobná změna významu jako v češtině.

Toto německé baxen znamená totéž co dnešní běžné boxen a také soudobý německo-český slovník Josefa Franty Šumavského je překládá „dorážeti pěstí, rohovati se“.

rohovati „zápolení se sokem pomocí končetin, pěstí a patou“ a zároveň podle dvojice
bojovati — bojovník vytvořil i potřebné substantivum rohovník.

viz

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4260
| Nahlásit
A jak se k tomu má - box = skříňka, přihrádka?
Buxus je přímé přejetí z lat. názvu stromu. Box‚ oddělené místo v hostinské místnosti‘ je z angl. box, a tam se tento význam vyvinul ze ‚skříňka‘ (pův. zimostrázová, srov. angl. box ‚zimostráz‘ z lat.).
http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6987
| Nahlásit
Půjde nejspíš o homonyma (slova souzvučná), nehledal bych v tom nějakou souvislost. Uvidíme zda to někdo neví.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek