Ontola > Matematika > téma

matematika

Diskuze o matematice.

Další témata: Hejného matematika

Diskuze

Vložit: Obrázek
-Matematika přímky (15)
-Pravoúhlý trojúhelník, jehož odvěsny jsou v poměru 5:12, má přeponu dlouhou 26 m... (7)
-Souřadnice bodů (3)
-Matematika rovnice přímky (9)
-Má někdo učebnici Sbírka úloh z matematiky SOŠ, SOU a nástavbové st (zelené sbír... (0)
-Otázka na příklady z matematiky (Sbírka úloh z matematiky SOŠ, SOU a nástavbové ... (0)
-Matematika parametrické vyjádření přímky (2)
-Kolik je 10 na ctvrtou (2)
-Kombinatorika - Matematika (2)
-Pi jako součet řady zlomků - proč to platí? (2)
-co je více 0,012 nebo 0,05 (1)
-Jak řešit matematematické úlohy (1)
-Kalkulačka, jak udělat třetí odmocninu? (29)
-Matematika-procenta (2)
-Jak vypočítám průměr kruhu, když znám jen jeho obsah? (22)
-Kombinatorika - matematika (3)
-Je orientovaná úsečka a vektor totéž? (1)
-TSP Numerické myšlení (5)
-Matematika- měřítko mapy-příklad (2)
-Jak sestrojit trojúhelník? (6)
-matematika- Mám prosím dotaz jak Zapisat vzorer pro výpočet obsahu a povrchu vál... (2)
-Prosím o pomoc s matematikou s výpočtem objemu, obsahu a určováním vzorečků, za ... (1)
-Počítání počtu procent (13)
-matematika procenta (1)
-matematika dopočet procent (12)
-Matematika - operace sčítání (grupy) (0)
-Matematika - podgrafy monounární algebry (0)
-matematické kyvadlo (1)
-matematika- prosím o pomoc (1)
-Kolik os souměrnosti má kosodelník a kosočtverec? (9)
-Slovní úlohy - rovnice o jedné neznámé (46)
-Výpočet obsahu a výšky v kosodélníku (4)
-145 žáků se zúčastnilo přijímacích zkoušek na střední školu. Dělali přijímací zk... (1)
-Úloha na dělitele / násobek (1)
-Matematika dotaz (6)