matematika

Diskuze o matematice.

Další témata: Hejného matematika

Diskuze
Vložit: Obrázek
-Na stromě sedělo 12 vrabců, jedna třetina vrabců uletěla. Kolik vrabců uletělo? (2)
-Per partes + substituční metoda (3)
-Matematika - geometrie (5)
-Matematika - řady (7)
-Závodníci běží na okruhu, příklad wiki (1)
-Úrokování matika (1)
-2948 metrů čtverečných, kolik je to arů? (1)
-Matematika kuželosečky (5)
-Nemáte někdo řešené příklady z Učebnice Jindra Petáková příprava k maturitě? (2)
-kolik procent je 64 ze 178 (2)
-Finanční matematika 30A/360 (1)
-Čísla na obrazovce, matematika úloha (3)
-Vánoční ozdoby, matematika úloha (3)
-Počet dlaždic na obložení bazénu, příklad (3)
-jak rozdělit na slabiky slovo pneumatika (2)
-Finanční matematika (2)
-exponenciální rovnice, příklad (5)
-Jaká částka bude na účtu za 10 let-finanční matematika (4)
-Rovnostranný trojúhelník, oblouky kružnic (3)
-Příklad z finanční matematiky (4)
-Finanční matematika (4)
-geometrická posloupnost, příklad (4)
-Jak napíšu římskými číslicemi 10000? (10)
-Proložte vhodnou matematickou funkcí, příklad (5)
-Pravděpodobnost matematika (2)
-Negace složených výroků (1)
-matematika- nepřímá úměrnost (2)
-vydělit 3 401:27 (4)
-Matematická úloha ze základní školy v Číně (3)
-Matematika pravděpodobnost (2)
-Poloměr válečku (4)
-nulové body (2)
-Objem komolého jehlanu se čtvercovými podstavami, zápis úlohy (5)
-Kombinatorika matika (9)
-Procenta, zlomky - slovní úloha (5)