Ontola > Fyzika > téma

fyzika

Diskuze o fyzice.

Diskuze

Vložit: Obrázek
-fyzika - automobil rychlost (1)
-fyzika - rychlost chlapce při výskoku z loďky (1)
-fyzika - Hybnost tělesa a impuls síly (3)
-Fyzika - Motorová loď (3)
-Jaké je silové působení mezi dvěma elektrony? (3)
-Fyzika - kontrola výpočtu (1)
-fyzika - Hybnost tělesa a impuls síly (2)
-Fyzika - Kapacitance (6)
-Fyzika příklad (0)
-fyzika- příklad na sílu působící na těleso (7)
-Fyzika - odstředivá síla (2)
-Fyzika- testy LF, Elektron (3)
-Fyzika - převody jednotek (2)
-fyzika - tlak cihly na podložku (19)
-Fyzika-úloha (4)
-Fyzika učebnice (4)
-voda tryskající z hadice - příklad působení síly (1)
-fyzika síla - vyskočení z loďky a velké lodi (1)
-fyzika otáčivý pohyb (1)
-Elektrický proud - úlohy (8)
-Síla kyselin HF, HCl, Habr,HI (5)
-Fyzika - mechanika tuhého tělesa (1)
-Fyzika - Optika - Lom světla (0)
-Fyzika - příklady (3)
-otáčivé účinky, páka (1)
-Fyzika - frekvence (2)
-otázka na fyziku (1)
-Záření Fyzika (0)
-Síla kyselin (0)
-Proč gravitace není síla? (5)
-Fyzika příklad (2)
-Fyzika - dvouvodičové vedení (3)
-zákon lomu (1)
-Ohmův zákon - žárovky (16)
-Jaký je rozdíl mezi spektroskopem, spektrometrem a spektrofotometrem? (3)