Ontola > Dějepis > téma

dějepis

Diskuze o historii a dějepisu (historiografii).

Diskuze

Vložit: Obrázek
-Moderní dějiny (1)
-DĚJEPIS-dlouhá cesta romů (0)
-dejepis vysvetleni (4)
-Co bylo příčinou objevných plaveb (1)
-dějepis-otázka (7)
-carovna,car (3)
-Demise vlády K. Kramáře (1)
-Skupina Hradu - Masaryk (0)
-První volby ČSR (2)
-dějepis-přemyslovci (0)
-475 př.n.l., jaké to je století (4)
-George Washington (3)
-dejepis (1)
-Výsledek křížových výprav (3)
-Čím orali první zemědělci před vynálezem pluhu? (23)
-jak byla založena praha (1)
-Proč se Janu Husovi říkalo mistr? (2)
-Jaké jsou dva rytířské řády spojené s křížovými výpravami? (3)
-Co je částečná mobilizace (1938)? (1)
-Které země obsadili nacisté během 2. sv. války v průběhu roku 1940? (1)
-Jak se říká vlastnosti, když určití lidé mají jiné postavení, vyšší/nižší? (5)
-Proč o období 10. století mluvíme jako o otonské renesanci (1)
-Dějepis (1)
-proč žili germáni na nižší úrovni než keltové (1)
-Kde se užíval parní stroj? (2)
-V jakých zemích se užívalo parního stroje? (1)
-kde všude se užívalo parního stroje (1)
-Proč žili Germáni na nižší úrovni než Keltové? (3)
-Co znamená „jít do Canossy“? (2)
-Jaký je rozdíl v postavení krále dědičného a krále voleného wiki (5)
-Zemědělství, vznik státu, nadprodukce - jak spolu souvisejí? (2)
-O kterém období dějin vyprávějí dochované pověsti české? (4)
-Dějepis (2)
-Proč žili Germáni na nižší úrovni než Keltové? (3)
-Kdy zanikla Západofrancká říše? (1)