dějepis

Diskuze o historii a dějepisu (historiografii).

Diskuze
Vložit: Obrázek
-Křížovky dějepis (0)
-Zatykač na válečného zločince (7)
-Kolik půdy měl kulak? (1)
-Byly na našem území jaderné zbraně? (4)
-Kde se uplatňovala strojová výroba? (2)
-Kdo vyzdobil Národní divadlo? (1)
-Dějepis-válka (12)
-Dějepis - prosím o pomoc (1)
-Jak vyhledat události, jenž se staly roku 1848 (3)
-Kdy vzniklo křesťanství? (3)
-Dějepis-komunističtí vůdci (17)
-co je reformace (2)
-Kdo se podílel na výzdobě národního divadla v Praze? (18)
-Proč bylo volební právo žen ve Švýcarsku uzákoněno až tak pozdě? (4)
-DĚJEPIS OTAZKA (2)
-Mír a příměří, rozdíl? (8)
-Jaký je rozdíl mezi nevolnictvím, poddanstvím a robotou? (13)
-České země v 19 století a české národní obrození (3)
-Proč bylo pro Kolumba těžké předsvědčit tehdejší panovníky, aby jeho cestu podpo... (0)
-Dějepis - Poznámka - rozpad versailleského systému (0)
-Čím orali první zemědělci před vynálezem pluhu? (24)
-Dějepis - Francisco Franco (1)
-Dějepis - Hossbachovo memorandum (3)
-Čím se liší dominát od principátu? (9)
-O kterém období dějin vyprávějí dochované pověsti české? (5)
-Dějepis-Španělská občanská válka (2)
-Dějepis-Sudetoněmecká vlastenecká fronta (0)
-Co všechno nechal postavit Karel IV.? (15)
-Moderní dějiny (1)
-DĚJEPIS-dlouhá cesta romů (0)
-dejepis vysvetleni (4)
-Co bylo příčinou objevných plaveb (1)
-dějepis-otázka (7)
-carovna,car (3)
-Demise vlády K. Kramáře (1)