Ontola > Čeština > téma

český jazyk

Diskuze

Vložit: Obrázek
-Slova příbuzná ke slovu: (18)
-Mladá jako ...? (přirovnání) (2)
-Jseš/seš (19)
-Úprava věty do přímé řeči (1)
-Didaktický test čeština (4)
-Příbuzná slova ke slovům (4)
-Český jazyk opravu chyb ve větách (2)
-Jak napsat správně větu: (5)
-Význam slov byli, byly, bily, bili, bílí, býlí, bílý, ... (6)
-příbuzná slova (3)
-Jaká jsou příbuzná slova ke slovu hudební? (12)
-Co je holá věta (6)
-Na slova tiší tišší utvořit větu (2)
-Domýšlivý jako, lehkovážná jako (8)
-Rozdíl mezi velký a veliký (7)
-Doplň slova stejného oboru (49)
-Nejasnější-Nejjasnější věta (4)
-Frazémy s obdobným významem (3)
-ČJ Přívlastek (1)
-co jsou slova příbuzná ke slovu příroda (4)
-Co jsou to předložkové vazby? (17)
-Co je to pád předložkový? (3)
-Jaký je slovní druh hurá? (6)
-Český jazyk (1)
-Vidové dvojice (2)
-Přímá řeč (4)
-Jak určímě příslovce wiki (2)
-Jak určíme přívlastek shodný a neshodný wiki (2)
-Čeština - tvary přídavných a podstatných jmen (3)
-Český jazyk Přívlastek - mám to dobře? (2)
-Letadla zakroužila hejna ptáků odletěl... (1)
-slova odvozená (1)
-příbuzná slova ke slovu srdce (8)
-Jaké je antonymum ke slovu půjč? (2)
-Jaké je české nejdelší slovo? (165)