Ontola > Čeština > téma

český jazyk

Diskuze

Vložit: Obrázek
-Český jazyk cv. - mám to dobře? (4)
-Je to pravda, že ve slově rozpačitě píšeme z, neboť se jedná o předponu roz-? (12)
-Jak se říká dlouhé promluvě jedné osoby, aniž by do ní vstoupil jiný mluvčí? (3)
-Jakého rodu je slovo šaty ? (ženské šaty) (3)
-Přídavné jméno k názvům měst (3)
-Obyvatel Konga (1)
-kilogramy, větrolamy - vzor (2)
-Nejasnější-Nejjasnější věta (3)
-Jaký je slovní druh či? (10)
-opak slova přívětivý (7)
-Jednoslabičná slova (7)
-Rychlou otázku s český jazyk (2)
-Co jsou to předložkové vazby? (12)
-Rozdíl mezi konkrétním a abstraktním podsatným jménem, tvorba vět (17)
-Český jazyk - rychlou otázku (0)
-příbuzná slova ke slovu srdce (6)
-Neslyšný jako (2)
-Závod - podstatné jméno konkrétní a abstraktní (1)
-opak lehkomyslný (1)
-Český jazyk - literatura (otázky) (3)
-slovesa (čas, rod, vid) (1)
-Co je to obrazné pojmenování? A jak ho poznám ve větě? (11)
-Sestřini/y přátelé - přivlasťnovací příd.jm. (3)
-Jak zní báseň Obojek a blahobyt? (10)
-Český jazyk - opravu chyb (5)
-Opak slova žárlivý (2)
-Existuje slovo směroplatné? (8)
-Jaké jsou druhy přísudků wiki (2)
-Opačný význam slova nejoblíbenější (7)
-Hlavní a vedlejší věty (6)
-Český jazyk (3)
-Vymyslíte větu, ve který jsou zastoupeny všechny slovní druhy? (4)
-pomoc s určováním vzorů u přídavných jmen (2)
-Přirovnání: čiperný jako, hrbatí se jako (7)
-Co znamená Jeho hloupost bije do očí (2)