Ontola > ... > jazyky > téma

český jazyk

Další témata: větný rozbor

Diskuze

Vložit: Obrázek
-Já bych řekla, že je to 3. pád, číslo množné, rod ženský(nožičky) (1)
-Slova složená (1)
-se procházel mluvnické kategorie (2)
-Jake je slovo zacinajici na pismeno d podle vzoru soudce (3)
-prosím o vzor, alfanumerickž (3)
-Je ošklivý jako (5)
-Je umírněný jako (3)
-Nevím si rady s protiklady zvítězil, dlouho a lesklý (2)
-Základové slovo ledovec (1)
-Slovovo základové vědec (0)
-český jazyk-urči mluvnické kategorie (7)
-Co to je česky Hrom ti zab, žóžili ničemná (3)
-Styl, postup, prostředky literárního textu (1)
-Rozbor textu (0)
-Co jsou měkké a tvrdé slabiky? (4)
-čeština- otázky a odpovědi (3)
-Pro jeji obeti mu objeti mesta nebylo zadnou objeti (vyhledejte a opravte chyby ) (5)
-Čeština (3)
-konkrétní a abstraktní průchod (1)
-Zvyklá a zviklá (5)
-Slovo se (1)
-co jsou slova příbuzná ke slovu příroda (3)
-Slovo citově zabarvené od tvaru myši (5)
-slova z nabídky doplnte ve správném tvaru a vyznačte u nich pád (8)
-Kořeny slov (8)
-Strakatá kráva (2)
-Význam slov byli, byly, bily, bili, bílí, býlí, bílý, ... (5)
-Správně napsaná věta (8)
-Existuje slovo směroplatné? (7)
-slova opačného významu (20)
-Jaký slovní druh je slovo vedle? (9)
-Nejvíce tvarů jednoho slovesa (1)
-Jak napsat oslovení Ahoj Eví nebo Evy? (4)
-český jazyk (2)
-Proc ma cestina jako jazyk zkratku CS a ne CZ? (3)