český jazyk

Diskuze
Vložit: Obrázek
-Na zahradě jsou malí brouci. Je v této větě přísudek jsou na zahradě nebo jen js... (1)
-Doplň slova stejného oboru (55)
-Jak zní báseň Obojek a blahobyt? (16)
-Tvar jednu nahraďte vhodným přídavným jménem (4)
-Jaký je rozdíl mezi bohemikou a glosy? (4)
-utvoř věty podle slovních druhu (2)
-Větné členy (0)
-Jaký je původ přísloví : Dát ruku do ohně ? (5)
-Nabity / nabyty / nabité informacemi (2)
-František Křelina-Nejmladší z lidických mužů (2)
-Infinitiv od slova kdybych (5)
-středověk - slovní druh wiki (1)
-Jaký je vzor plaz? (7)
-Co je to slovní spojení wiki (11)
-jelenní nebo jelení (3)
-Skloňování příjmení online wiki (3)
-Jaký vzor má slovo ocel, když jsou povolené tvary bez ocele i bez oceli (píseň n... (3)
-Žižkovi - mluvnické kategorie (1)
-Slovní druhy (5)
-Jak určíme přívlastek shodný a neshodný wiki (3)
-Ich nebo er forma (1)
-Pomoc s cestinarskou ulohou (0)
-Doplnění čárek do věty a určení poměru (1)
-Čeština slovotvorba (0)
-Jaký slovní druh je slovo vedle? (10)
-Co jsou příslovce wiki (1)
-Co je podmět? wiki (1)
-jsem zdráv nebo jsem zdravý? (4)
-jaké je stráž za přídavné jméno (1)
-Předložila vazby (0)
-Opozitum ke slovům (5)
-Jak se vyskloňuje jméno Kreon? (6)
-Kazach nebo Kazachstánec? (6)
-slova příbuzná a odvozená (11)
-jakjý slovní druh je slovo žně, rod, pád, vzor (4)