Ontola > Čeština > téma

slovní druhy

Diskuze

Vložit: Obrázek
-Slovní druh si (5)
-prosím nevíte někdo jaký slovní druh je slovo "ovšem" (7)
-Příklady vztažného příslovce (0)
-Jaký slovní druh je zčervená? (1)
-Jaký slovní druh je dovolená? (6)
-Jaký slovní druh je je? (3)
-Slovní druhy vedle, jak, ani (7)
-Slovní druhy (1)
-Jaký slovní druh je slovo komukoliv (1)
-slovní druh jedné (2)
-co je za slovní druh určitě (10)
-Jaký slovní druh je slovo tvého (3)
-jaký je sllovní ruh sloovo náhle (2)
-jaký slovní druh je slovo Kdež (1)
-Potom čo je to za slovni druh (1)
-Jaký slovní druh je slovo tento (2)
-Jaká slovní druh je slovo má? (8)
-Co je za slovní druh nich (2)
-jaký slovní druh je slovo zničehonic (2)
-Co je za slovní druh zájmem (7)
-co je za slovní druh nyní (5)
-slovní druhy opět (8)
-Co je za slovní druh: žádný a učený ve větě Žádný učený z nebe nespadl? (5)
-Jaký slovní druh je nazývaný (1)
-Jaký je slovní druh slovo - jediný (10)
-Neviděli - jaký slovní druh a jeho mluvnické kategorie? (1)
-Jaký slovní druh je slovo rovnou? (3)
-Jaký je slovní druh - MOHOU? (3)
-Jaký slovní druh je slovo tom? (6)
-jaký je to slovní druh? někdo by si mohl myslet, (3)
-Jaký slovní druh je domýšlivý (1)
-jaký je slovní druh mnou (3)
-Co je za slovní druh slovo můžeš (3)
-jaký je slovní druh do (1)
-hned slovní druh (2)