větný rozbor

Určování větných členů (podmět, přísudek, předmět, přívlastek, příslovečné určení, doplněk).

Diskuze
Vložit: Obrázek
-Rozbor věty, grafické znázornění (14)
-Už se těším na podzim,neboť ráda chodím na houby. (0)
-Jak se podtrhávají větné členy? (2)
-Rozbor věty - grafické znázornění (5)
-Jak udělat větný rozbor a určit řízenosti ? (1)
-Milan musí udělat reparát z matematiky. (0)
-větný rozbor (1)
-větný rozbor, podmět a přísudek (2)
-Druhy VV (0)
-Kontrola větného rozboru 2 (3)
-Kontrola větného rozboru (1)
-Jak se podtrhává předmět ve větném rozboru? (6)
-Dají se určovat větné členy v tázací větě ? (2)
-Věta vedlejší a hlavní (1)
-Skladební dvojice (2)
-Jazykový rozbor (11)
-Prosím o pomoc s větným rozborem. (1)
-Větné členy ve větě (6)
-Rozbory vět jednoduchých (12)
-Bývají zahaleny oblaky. Jaký je podmět a přísudek? (1)
-Jak rozeznat souvětí podřadné a souřadné (2)
-Rozbor vět, vysvětlení? (21)
-větný rozbor věty (1)
-Rozbor věty (2)
-Rozbor věty pro 7 třídu (2)
-Větný rozbor (0)
-několikanásobný větný člen (1)
-Rozbor věty: Počet a určení větných členů (3)
-Můžu nechat čáry ve větě, jak jsem je napsal? (4)
-jak napsat větný rozbor věty (1)
-Větné členy - pár dotazů k nim (6)
-Čj-druhy vedlejších vět,větné členy (5)
-Jak vypadá rozbor věty: "Jeden mlynář byl hrozně špatný člověk." ? (3)
-větné členy (3)
-Grafický větný rozbor (4)