vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova jsou slova, kde se v kořeni po obojetných souhláskách píše -y.
Přehled vyjmenovaných slov viz Tabulka vyjmenovaných slov.

Diskuze
Vložit: Obrázek
-jaké i - y se píše ve slově vyzíváme Vás (4)
-Příbuzné slovo od slova sýkora (3)
-příbuzná slova ke slovu plýtvat (3)
-sýpka - zdůvodnění pravopisu (8)
-Vymí(ý)tat ďábla (10)
-Byl kdysi výraz syrup ve vyjmenovaných slovech? (15)
-Vyjmenovaná slova tabulka wiki (8)
-Slova příbuzná ke slovům bílý a býlí (35)
-zdůvodněte pravopis sýpka (1)
-Jaký má význam dmýchat (5)
-příbuzné slova ke slovu býlí (1)
-slova příbuzná ke slovu příbytek wiki (1)
-Od jakého vyjmenovaného slova je odvozeno slovo průmysl? (6)
-Jaké je příbuzné slovo ke slovu pýcha? (31)
-plyvat nebo plivat (10)
-Vyjmenovaná slova, jak odůvodnit slovo zbytečně (5)
-slova příbuzná ke slovu třpytit se (1)
-Jaký je význam slova plytký? (32)
-Proč je f obojená souhláska? (5)
-přesívat písek nebo přesývat? wiki (3)
-vyplívat nebo vyplývat (5)
-Jazýček nebo jazíček? (6)
-Co znamená slovo syrý? (5)
-ochomítal měkké i nebo tvrdé a proč? (1)
-co je to dmychat (2)
-co znamená slovo ubýt (3)
-Rozbor slova brzičko (1)
-z toho vyplívá (2)
-vyplívá, vyplývá (3)
-Co je to slynout? (7)
-Na záhonech bujelo všelijaké bíly (2)
-právní vztahy vyplívájící s této smlouvy (2)
-vyplývá - vyplívá (1)
-jake i y se pise ve slove Jazíček? (2)
-Z toho vyplývá - je to správně? (1)