| Nahlásit

rozdíl mezi záplavou a potopou

Témata: význam slov
Diskuze
| Nahlásit
Významový rozdíl není žádný. Jedná se o synonyma.
záplava - rozlití vody při povodni, protržení hráze ap. (př. jarní ničivé záplavy),
potopa - velký příval vody a jeho rozlití z koryta řeky na souš; záplava, povodeň (př. rozvodněná řeka způsobila potopu)
(Upr. 12.06.2014 12:48) | Nahlásit
• povodeň - Povodeň je přírodní jev způsobený rozlitím nadměrného množství vody v krajině mimo koryta vodních toků.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Povode%C5%88

• Povodeň versus záplava

○ Povodeň – výrazné přechodné zvýšení hladiny vodního toku, ať již v důsledku náhlého zvětšení průtoku (např. v důsledku dešťových srážek a/nebo tání sněhu), nebo zmenšením průtočnosti koryta (ledovou zácpou, ucpáním mostních otvorů apod.).

○ Záplava – vylití vody z koryta v důsledku povodně.

Pojišťovny rozlišují povodně a záplavy jinak:
=============================================
○ Povodeň je zaplavení území vodou, která se vylila ze břehů vodních toků nebo vodních nádrží (přehrad a rybníků), nebo která tyto břehy a hráze protrhla.

○ Záplava je vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí a může být způsobena i z jiných zdrojů než vodních toků, např. dešťovými srážkami, táním sněhu, z vodovodních zařízení a nádrží apod.

• Potopa může být:

○ Povodeň – přírodní katastrofa
○ Potopa světa – biblický příběh
○ Potopa (kniha) – román polského spisovatele Henryka Sienkiewicze

http://cs.wikipedia.org/wiki/Potopa
(Upr. 12.06.2014 12:52) | Nahlásit
PS: mezi povodní a záplavou je kauzalita: nejprve je povodeň a ta způsobní záplavu

PS: potopa je spíš termín literární a ne vodohospodářský (viz Bible: Potopa světa), nebo rčení: "Po nás potopa!"
| Nahlásit
Aha, tak to jsem nevěděl, děkuji i já za objasnění :), k výkladu jsem použil SSJČ.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek