Ontola > Čeština > diskuze
| Nahlásit

Co znamená apokryf

Témata: význam slov

6 reakcí

| Nahlásit
Apokryf (řec. ἀπόκρυφος = skrytý, zahalený) je v různém kontextu literární:

Teologie užívá pojmu „apokryf“, když označuje text, který do biblického kánonu nepatří, avšak svou povahou náboženského spisu se kanonickému textu v některých ohledech blíží.

Katolíci užívají pojmu „apokryf“ pro spis nepřijatý do biblického kánonu, tak jak jej definoval definitivně Tridentský koncil (1546).

Protestantské církve označují za apokryfní ty spisy, o jejichž zařazení do biblického kánonu nepanovala v církvi shoda. V tomto užití se pojem velmi blíží katolíky užívanému pojmu deuterokanonická kniha nebo pravoslavnému anaginoskomenon.

V moderní době slovo „apokryf“ značí literární žánr, který moderním, někdy spíše parodickým způsobem zpracovává obecně známé příběhy, například biblické či antické, založený na netradiční interpretaci těchto příběhů (srov. Karel Čapek: Kniha apokryfů, Michail Bulgakov: Mistr a Markétka - dějová linie, týkající se Piláta Pontského).
| Nahlásit
...jen jestli tazatel ví, co je to kánon a kánonický text :-)
| Nahlásit
To je dobrá připomínka, Oxisi.
Jako trochu-muzikant si s kánonem poradím, ale před týdnem jsem měla pochopit, co znamená kánon v egyptském umění a myslím, že se mi to stejně úplně nepodařilo... :-(
:-)
| Nahlásit
kánon je měřítko, pravidlo, soubor zásad, ustanovení církevního práva, rozhodnutí církevního sněmu,
ale také druh bohoslužebného zpěvu, sled dvou i více hlasů opakujících tutéž melodii, nebo i představa o ideálních proporcích (Leonardův kánon).
| Nahlásit
Ano, v tom Egyptě to byl taky soubor zásad/pravidel = jejich představa, jak mají být např. postavy znázorňovány, a tak a ne jinak to muselo být, a taky celé tisíce let bylo. Neuvěřitelné, že jim to vydrželo. Žádná změna... Žádný jiný nápad? Nebyly? Nesměly být, nebo nepřicházely? Takové předlouhé opakování je dneska nepředstavitelné...
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek