| Nahlásit

význam slova dogmata

Témata: význam slov
Diskuze
| Nahlásit
Dogma je neměnný, povinný článek víry, jehož kritika se nepřipouští. (Zmrtvýchvstání, neposkvrněné početí.)
V přeneseném významu zkostnatělá poučka, která je však stále vnucována k věření, spíše než aby byla znovu podrobena kritickému zkoumání. (Demokracie je nedílnou součástí kapitalizmu, neviditelná ruka trhu vyřeší samočinně všechny problémy společnosti.)
| Nahlásit
Myslím, že bychom neměli prezentovat dogmata jen jako něco nežádoucího. Každá společnost je založena na pravidlech, která sice nelze jednoznačně zargumentovat, ale v dané kulturní oblasti se o nich nepochybuje. Zabití jiného člověka je zločin, mladí si mají vážit starších, vzdělání je dobré, lhát je špatné, po ulici nechodíme nazí, pečujeme o své děti...a přitom pod mnohá taková tabu bychom se klidně všichni podepsali.
Naopak myslím, že rušení různých společenských tabu a nahrazování novým božstvem (kultem peněz) dnešní společnost žene do slepé uličky. Ale tabu obecně mohou být dobrá i špatná, podle toho, k jakému účelu slouží.
Všichni uznáváme, že je rozdíl mezi věděním a zkušeností. Tabu bývá často taková historická zkušenost, odraz vnitřní, vrozené morálky, společenských instinktů živých bytostí. Je hloupost je za každou cenu hodnotit rozumem.
Náboženská, politická a ekonomická tabu mohou sloužit jen úzké skupince mocných a mohou se rozcházet s názory většiny. Tak tomu vždy bylo a tak tomu i bude.
| Nahlásit
Souhlasím.
Dogma ve věrouce je namístě. Nelze přece v náboženství každý rok věřit něčemu jinému.
Dogma ve vědě činí z vědy pavědu, přestává být vědeckou, stává se ideologickou.
Tabu je zákaz v oblasi etiky a je v pořádku, že je. Časem se ale může proměňovat podle změněných nároků společnosti. (Na divokém západě býval za krádež koně i trest smrti, dnes už není ani za vraždu. Dnes bývá vražda často menším zločinem než krádež peněz. Dalším paradoxem je, že lidská práva jsou ceněna více, než lidské životy - viz. humanitární bombardování.)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek