| Nahlásit

podstata bratrovraždy

Témata: význam slov
Diskuze
| Nahlásit
Opravdu význam slova bratrovražda? Jak už název napovídá je to vražda a koho no bratra.
| Nahlásit
Co k tomu říká klasik? Cimrman: Tak to ne, Nývlte, to ne. Podívej se na svoje ruce. No podivej se... Bratrovrah, otcovrah, strýcovrah a tetovrah. Uškrtil jsi prakticky všechny svoje příbuzný. Kdybys mu nebyl podobnej, strávíš zbytek života na Borech. Tak si to rozmysli.

http://jdem.cz/ba8nc7
| Nahlásit
Nestačí zabít libovolného bratra (všichni lidé jsou bratři a králové jsou bratranci), musí to být vrahův bratr. Nestačí ho zabít jen tak náhodou, musí to být úmyslné zabití. To je podstata bratrovraždy.
Příčinou bratrovraždy je nejčastěji touha po majetku, v lepších kruzích pak touha po moci.

Nejslavnější a první bratrovražda na světě(Kain, Ábel) není úplně jasná. Kain Ábela nenáviděl údajně ze závisti. Tuto závist vyvolal nepředloženě Bůh, který mu potom pouze dokázal poradit, že to má zvládnout. Kain to však nezvládal, jeho vztek znovu propukal, až zaútočil na Ábela, nelze však doložit, že s úmyslem zabít ho. Mohlo se jednat o nešťastnou náhodu. Svého zločinu však nelitoval a před Bohem jej dokonce zapřel. Když ho Bůh odsoudil k emigraci, bál se Kain, že ho může kdokoliv jakožto známého bratrovraha zabít. Bůh mu však poskytl ochranu.

Nejslavnější bratrovražda v Čechách (Boleslav, Václav)také není zas tak úplně jasná, jak by se zdálo na první pohled. Existuje dokonce domněnka, zda Václav a Boleslav nebyli tatáž osoba, která se pouze uchýlila ke změně identity, aby se vyvázala ze spojeneckých závazků (už ta jména: Václav i Boleslav znamená více slávy).
Nepřekvapilo by mě však vůbec nic, protože zakladatelé šlechtických rodů už z principu museli být hrdlořezové a lupiči. Jak by se jinak domohli majetku? Jistě ne prací na poli.
| Nahlásit
Používá se to ale i přeneseně. Například současná ruská válka na Ukrajině bývá nazývána jako bratrovražedná, protože Rusové vraždí Ukrajince, svůj bratrský národ.
| Nahlásit
Kain a Abel měli být děti Adama a Evy. V příběhu je myslím důležité, že Kain byl zemědělec (jako většina usazených národů), zatímco Ábel pastevec (jako tehdejší Židé). Oba obětovali Bohu své "produkty", ale Bůh přijal jen od Ábela. Kainovi se to nemělo líbit a tak bráchu zabil. Myslím, že bez toho odlišení nomád/rolník příběh ztrácí jednu klíčovou informaci k porozumění.

Ta spekulace Svatý Václav = Boleslav Ukrutný mi přijde docela přitažená za vlasy, neumím si představit, že by se něco takového dalo v tehdejší době utajit.

Ve válkách obvykle neříkáme, že jedna armáda vraždí druhou. Například v našich dějinách bychom mohli nazvat bratrovražednou třeba bitvu u Zborova, kde na obou stranách stáli naši lidé. Ale použít formulace, že jedni z nich vraždili, to by nebylo příliš vhodné. Ostatně tušíte, koho byste v této bitvě onálepkovali za ty bratrovrahy?
| Nahlásit
K těm válkám - pokud se jedná o občanskou válku nebo válku mezi blízkými národy (obvykle takovými, které ještě nedávno sdílely jeden stát), tak je dost často nazývána jako bratrovražedná.
(Upr. 30.06. 09:28) | Nahlásit
Další známá bratrovražda je zavraždění Pompea Kleopatrou. Vražda nemusí být osobní čin, může být nařízená a vraždu vykoná pomocník. Stejnou trestní odpovědnost nese jak pachatel, tak návodce nebo i pomocník.
| Nahlásit
Nebo Remus zabil Romula.

K těm nešťastným Přemyslovským bratrům by se ještě dalo říct, že je rozděloval názor, který dodnes rozděluje naši společnost. Jak moc se obracet a shlížet v Západu - sv. Václav byl v tomto ohledu ten "západník", který byl ochoten se před Ptáčníkem klanět, zatímco Boleslav byl ten, kdo více prosazoval nezávislost. Dnes se naštěstí zástupci těchto myšlenkových proudů (u nás) nevraždí, ale nadávají si do eurohujerů a Putinových agentů.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek