| Nahlásit

asertivita

Témata: význam slov
Diskuze
| Nahlásit
Asertivita je komunikační dovednost zdůrazňující aspekt sebedůvěry a sebeprosazení.

Slovo asertivita není vždy chápáno správným způsobem. Nesprávně se toto slovo považuje občas za jakési synonymum agresivity, i když jeho skutečný význam je pozitivní. Vedle agresivity a pasivity je asertivita třetím způsobem mezilidské komunikace.
Řešení konfliktů[editovat]

Vítězné řešení konfliktů:

Zvířecí předkové člověka používali k řešení konfliktů dva prostředky - boj (agrese) a útěk (pasivita). Člověk přidal nový prostředek - verbální komunikaci - řešení situací a konfliktů tak, aby ani jedna ze zúčastněných stran neodcházela poražená. Řešení situací způsobem, při kterém kdokoliv prohrává, je neperspektivní, protože poražený bude čekat na příležitost, jak se stát vítězem. Rovnováha je dočasná a ve chvíli, kdy vítěz ztrácí třeba jen na chvíli svoje síly, musí počítat se zákonitou odvetou.

Asertivní řešení konfliktů:

Asertivní řešení konfliktů vede
k sebeprosazení,
k vnitřní spokojenosti,
ke spolupráci,
k rozvoji přátelství
k pocitu sounáležitosti,
k uspokojení potřeb všech zúčastněných.

Více podrobností viz zde:

http://cs.wikibooks.org/wiki/Asertivita/Asertivn%C3%AD_komunikace
| Nahlásit
Já sama jsem v minulosti mívala problém říci NE. Odmítnout něco, co se mi nelíbí, nebo se mi nehodí to dělat, nebo se mi to přímo příčí a někdo to po mně žádá, není snadné. Zvlášť, když nechceme někoho odmítnutím urazit, ublížit mu, nebo vyvolat v něm pocit, že ho nemáme rádi. Přitom je to všechno o komunikaci. Je to umění říci Ne.

Desatero základních asertivních práv:

1. Máme právo sami posuzovat své chování a city a být za ně odpovědni.
2. Máme právo nenabízet žádné omluvy a výmluvy ospravedlňující naše chování.
3. Máme právo posoudit, zda a nakolik jsme zodpovědní za řešení problémů druhých lidí.
4. Máme právo změnit svůj názor.
5. Máme právo říci: „Já nevím.“
6. Máme právo být nezávislí na dobré vůli ostatních.
7. Máme právo dělat chyby a být za ně zodpovědní.
8. Máme právo dělat nelogická rozhodnutí.
9. Máme právo říci: „Nerozumím.“
10.Máme právo říci: „Je mi to jedno.“

Asertivita: Je to způsob komunikace a jednání, kterým člověk přiměřeně vyjadřuje a prosazuje své myšlenky, pocity, názory a postoje, přitom neporušuje svá práva (není pasivní) ani práva jiných (není agresivní). Znalec asertivity má umět přirozeně projevit své emoce. Má dokázat spontánně reagovat, má umět dávat najevo svá přání a požadavky. Má dokázat sdělit své jasné stanovisko, nemluvit mlhavě a jen napovídat chytrému. Umí oponovat. Říká "ne" na nepřijatelné požadavky.
| Nahlásit
Tento pojem tu již byl rozebírán viz zde:
https://www.ontola.com/cs/di/asertivni
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek