| Nahlásit

Jaký je původ slova "průmysl"?

Témata: původ slov
Diskuze
(Upr. 15.07.2014 14:09) | Nahlásit
pro+mysl > prů+mysl

něco, co bylo promyšlené, jinak řešeno sofistikované, vychytané, složité a fukční

stopu je možné vidět v ruštině: промы́шленность (promýšlenosť)
(Upr. 22.07.2014 13:36) | Nahlásit
průmysl, průmyslový, průmyslník, průmyslnický, Převzato do češtiny za doby národního obrození z ruského slova prómysel = řemeslo, drobná výroba, (vedle toho promýšlennost = průmysl.

Vlastně promyšlené využití myšlenky (tedy mysli) + předpony pró (později změna na pruo - prů) = ve význam pryč - takže jakoby z mysli pryč, uplatnit své myšlenky jinde, pro někoho či pro něco.

Rejzkův Etymologický slovník.
| Nahlásit
Myslím, že "промысел" má v ruštině širší význam. Něco jako cílevědomá (promyšlená) činnost. Kromě řemeslných činností můžeme říct třeba umělecký p. (=tvorba), Boží p. (úradek), také třeba lovecký p. (ryb, zvěře), těžba a pod. Trošku to možná připomíná český úmysl (záměrná, cílená činnost).

Nikdy jsem ale nezaznamenal význam předložky "про-" ve smyslu ven. Určitě převládá význam proniknout skrz nebo naplnit (něco nebo čas) něčím - prosolit, probrečet, proletět se, protrhnout, propíchnout. Snad jedině význam ztráty (prohrát, propít) by byl významově blízký slovu ven, ale těžko mi to v našem případě dává smysl. Rád se ae nechám usvědčit z neznalosti a rozšířit si obzory.

"Примись за промысел любой: железо куй иль песни пой и села обходи с медведем."
| Nahlásit
Svou úvahou jsem rozhodně nemínil zpochybnit kvalifikaci doc. PhDr. Jiřího Rejzka, Ph.D.
| Nahlásit
Jo, a ten citát je z Puškinových cikánů. snad by se dal přeložit jako:
"Najdi si jakoukoliv činnost (práci, obživu): kuj železo, zpívej písně nebo choď po vesnicích s medvědem"
| Nahlásit
A je myslivec odvozen od slova myslet?
| Nahlásit
Ano, myslivec je odvozen od slova myslet (myslit).
| Nahlásit
Kladu si otázku, jestli se význam slova myslet v průběhu staletí poněkud neposunul. Je to praslovanské slovo nejistého původu (řec. mythos?). Já mám pocit, že mohlo dříve mít malinko posunutý význam, něco jako zabývat se (v mysli) něčím, usilovat o něco (ovšem spíš delší dobu nebo systematicky). Pak by byl význam myslivce jasný, stejně tak "promysel" a odvozený průmysl.

Mimochodem, rusky je myslivec/lovec ochótnik (ochota...chotět=chtít), tedy člověk, který chce (snaží se, usiluje) o něco. Je to hodně podobné - zabývat se a chtít něčeho dosáhnout.

Ostatně sloveso "zabývat se" je Jungmannův novotvar, který měl označovat bavit se, tedy něco jako slovenské zabávať sa. Jenže se mu záhy pozměnil význam směrem k tomu dnešnímu. Jak se posunul význam slova myslet (jako izolovaný myšlenkový proces v hlavě, vypreparovaný, izolovaný a malinko kultovní v souvislosti s osvícenstvím), chybělo pro původní "prostější" význam slovo. A je to už jen malý posun, v mnoha souvislostech jsou to prakticky synonyma - zabývat (bavit) se vyšíváním, hrou, lovem nebo zpěvem.
| Nahlásit
jaký je prosím vyýnam slova průmysl
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek