| Nahlásit

Mezidenominační, mezicírkevní - význam slova

Mohl by mi prosím někdo vysvětlit slova v následující větě?
Vznik sekty na mezidenominační a mezicírkerní půdě.
Předem moc děkuji.
Témata: význam slov

2 reakce

| Nahlásit
Denominace je označení pro určitou církevní organizaci (odpovídá pojmu církev nebo náboženská společnost, jak jsou používány v konfesním právu) anebo se pojmu denominace užívá v širším slova smyslu též pro křesťany určitých vyznání (např. římskokatolická, evangelická, baptistická, metodistická).
https://cs.wikipedia.org/wiki/Denominace

Složení s mez, meze, tedy hranice. Tedy mimo zajem, působnost církví.
Sekta = označuje menšinovou, obvykle náboženskou skupinu vydělenou z určitého směru (náboženského, politického nebo ideologického).

Mezicírkevní = pokud to nemá být řetězení slov stejného významu, což je nepatřičný nešvar, tak by měl být o komunikaci mezi církvemi.

Já bych to "přeložil" asi takto:
Vznik sekty v oblasti, kde nepůsobí žádná církev.

Analogie je s trhem, kdy nový výrobek zaplní určitou, mezeru, "díru" v trhu. :-)
| Nahlásit
Děkuji mockrát.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek