Ontola > Čeština > diskuze
| Nahlásit

Pozdvižení, co to je?

Témata: význam slov

2 reakce

| Nahlásit
nějaká událost, akce, situace, která každého "zvedne ze židle",
žádné vysedávání v koutku v klídku, ale všeobecný cvrkot až zmatek
| Nahlásit
Staročeský slovník má k tomuto slovu obsáhlý komentář :
pozdvižení, bouře, bouřka, , nepokoj, rozbroj; pozdvižení smělosti
povzdviženie, -ie n., pozd. též pozdviženie, ojed. pozdvihnutie (sub 2); k povzdvihnúti (sě)
1. čeho [hmotného] vyzdvižení, zvl. pozvednutí (do výše): přielišné horko…bývá pro pozdwyzenye; pozdwizenye ohně [obětního?] od nich [Židů] pozdwizenye neduhu… tj. znamená odstranění; když kněz posvětil boží tělo a zdvíhal, po pozdwizeni božieho těla na té mši učinila se temnost (relig.) post elevationem tj. po pozdvihování; ruka pozdvihujíc nebo rukú pozdwizenie sublevatio; skrzě těla tvého powzdwyzenye [tj. na kříži]; o vzdělání chrámu a o pozdwyzeny jeho erectione postavení (sr. vzdviženie); to jest daleko od zbohacení a od pýchy powzdwiżeni; vzedmutí; viděnie Lazara a očí powzdviżenie; vzhlédnutí; aniž učiníš cožkoli lstivě v jeho potřebách pozdwiżeni in…necessitatibus sublevandis tj. když potřebuje pomoc; ty upadlých pozdwyzenye, dávaje spomoci; zvednutí, postavení; pod věčným zatracením zapověděného pozdwizenie [tj. „kříže“] podtrhavě uprosil vyhlášení křížové výpravy.
2. relig. (čeho [mysli ap.], koho k komu, v koho/co) pozvednutí, duchovní povznesení, obrácení vzhůru (ke komu): mysli powzdwyhnutye,…když sě úmysl…odtrhne od zemských věcí; modlitba jest pozdwyzzenye mysli k bohu; pozdwyzenye mysli v boha skrzě skutečné náboženstvie; světí z velikého osvícenie a pozdwiżenie k bohu mluvievali JAKZJEV 73b; srdcí pozdwiżeṅie k bohu v lásce BUDYŠ 54b; ku pozdwiżeni lidu v náboženstvie; užitečná modlitvo, ó časté v duchu pozdwyzenye; duchovní soustředění. – Sr. vyzdviženie
3. koho/čeho [srdce ap.] posílení, povzbuzení, ulehčení tíživého údělu: bratrstvie pozdwizenie; lidu pozdwizenie; in statu est pozdwyzenye; povstaň srdce…, najdeš hvězdu moře k svému pozdwyzenie ; pozdwizeni [mluvit k lidu]
4. koho (v čem) povýšení, vyvýšení, dodání vážnosti ap. komu: ty…chvála má a powzdwyzenye hlavy mé; budú [pokorní] u věčné radosti onoho; povýšenie panstva
5. povýšenost, domýšlivost, pýcha
6. koho/čeho [města] (proti komu) vojenské vystoupení; [poddaného] povstání, vzpoura, pozdvižení, pobouření.

povzdvíhanie, -ie n., též povzdvihánie, pozd. též pozdv- pozdvíhanie, pozdvihánie k povzdvíhati
1. (čeho) pozvedání, zvedání vzhůru; relig. (čeho [svátosti]) pozdvihování: [zadostiučinění]
2. koho vyzdvihování koho, dodávání větší vážnosti komu; eccl. kanonizace, svatořečení:
navzdviženie, -ie n., dolož. jen nazdviženie; k navzdvihnúti
nazdvižení, pozdvižení, pozvednutí do výše.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek