| Nahlásit

quo vadis

Témata: význam slov
Diskuze
| Nahlásit
Tento příběh zpracoval ve svém románu H. Sienkiewicz, nazvaném "Quo vadis". Je to příběh z doby vlády císaře Nerona v Římě.

Ježíš kristus byl ukřižován, apoštolé se rozešli po světě aby hlásali jeho učení. V Římě tehdy působili apoštol Petr - Šimon a Pavel z Tarzu. Nero křes´Tany pronásledoval, obvinil je z požáru Říma, nechával je zemřít v aréně ať již jako protivníky gladiátorů, nebo jako oběti dravé zvěře. Petr a Pavel byli uvězněni a na základě křesťanského spiknutí jim byl umožněn útěk. Po té je křesťané přemluvili, aby odešeli z Říma a hlásali Kristovo učení v jiných krajích. Petr nakonec uposlechl, ale na cestě z Říma se mu zjevila postava, ve které poznal Ježíše, jak jde do Říma. Zeptal se ho: „Quo vadis, Domine?“ a Ježíš odpověděl: „Ježto opouštíš lid můj, jdu do Říma, abych byl ukřižován podruhé.“ Tu se Petr obrátil a vrátil se zpět do města, které právě opouštěl. Rozsudek nad apoštolem vydali dva propuštěnci, jimž byla v době císařovy nepřítomnosti v Římě svěřena vláda nad městem. Apoštol byl nejdříve předán ke zmrskání a poté za hradbami města ukřižován. Vzhledem k tomu, že si Petr nepřál, aby byl ukřižován jako jeho mistr, Ježíš Kristus, požádal, aby byl ukřižován hlavou dolů. A tak se i stalo. Téhož dne byl popraven i Pavel z Tarsu, apoštolův pomocník a přítel.
| Nahlásit
Opr.: Ježíš Kristus
| Nahlásit
Setkání Petra s Ježíšem se odehrálo u Kampanské brány, kde dodnes stojí kaplička s nápisem "Quo vadis".
| Nahlásit
"Kam kráčíš?" V překladu.
| Nahlásit
Nejsou nějaké Internetové stránky kde by byly nějaké knížky on line ?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek