Ontola > Čeština > diskuze
| Nahlásit

Co znamená slovo odolená voda

Témata: význam slov

8 reakcí

| Nahlásit
Jestli máš na mysli název obce severně od Prahy, tak to je Odolena Voda s krátkým "a" ve slově Odolena. Odolen je staročeské mužské jméno, takže jméno obce znamená "voda patřící Odolenovi". Z těchto důvodů se také při skloňování mění jen tvary slova "voda" - jedu do Odolena Vody, byl jsem v Odolena Vodě atd. Bohužel v tomhle chybují i novináři, takže běžně můžeme číst "do Odolené Vody". Kdyby Voda patřila Františkovi a obec se jmenovala Františka Voda, asi by je nenapadlo psát "do Františké Vody", ale u Odolena se to tak trochu nabízí samo...
| Nahlásit
Což není tak jisté! :-D
(Upr. 02.12.2012 10:03) | Nahlásit
Ad MUDr. Lant, to je zřejmě převzaté z nějakého oficiálního vysvětlení. Těm já moc, a právem nevěřím, neb mají tendenci si ten význam vysvětlovat líbivě. To neznamená, že by to tak nemohlo být. Psalo se to různě, viz : kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowPageDoc.do?id=2795412
Kott :
Odolena voda, Odolka, Vodolka, ves v okr. karlínském.
Odolena Voda, Wodolka
Odol, i, f. = nucení, přinucení
Odol = protivenství
Odolti. Ve strb. jsou tvary troje: odo- l?ti odol?ją, odolati oďolają a odoljati odoljają, v češtině je z pravidla odolati odolaju odolám. A juž by jim byli odoleli. Přistup k mé vóli a neodoli. má se čísti: ne odolí.
Vykmásl (vytrhnout) mi z odolka (z límce) kus sukně.
Odolok také = zadní zástěra, kasanica
Odolek, lku, m., podolek. Na Slov.
Odolati, odolávati = přemoci, dosti síly míti s koho nebo s co.
Okolek = odolek, kasanka. Slov.
— O., operek = dolejší a postranní kraje střechv šindelem kryté (mezi nimi clošky).
— O-lkyi/ = zokolované snopy, zhruba vymlácené. Vz Ókolování
Okolování = vytloukání zrna ve stodole zhruba z rozložených a nerozvázaných snopů. Záp. Mor
Zástěra 15. stol. Zadní z. (okolek, odolek, kasanice, zástěra) a přední (zástěrka, šorec, fujenka) zastupují na Slov. místy sukni; mezi ně přidává se místy nevrapovaný díl (lecos).
| Nahlásit
L.Sarb: Samozřejmě můžeš věřit čemu chceš. Nechápu ovšem, jaké důvěryhodné neoficiální vysvětlení jsi postavil proti mému nedůvěryhodnému oficiálnímu? Ta sáhodlouhá citace ze slovníku z kdovíkolikátého století jím rozhodně není - k dotyčné obci se vztahují jen první dva řádky a zbytek je balast. To, že okolování se na západní Moravě říkalo vytloukání zrna ve stodole zhruba z rozložených a nerozvázaných snopů, je sice informace nadobyčej zajímavá, ale s Odolena Vodou to má souvislost naprosto nulovou.
Také mě překvapilo, že mé vysvětlení považuješ za líbivé. Co je na něm proboha líbivého a komu by se tím kdo chtěl zalíbit?
Na závěr si ještě trochu podříznu větev citací z Wikipedie:
"Název obce je spojován se jménem českého rytíře Odolena ze Střízovic, který žil ve 12. století. Rodné jméno Odolen neboli ten, který odolal, je staročeské a dnes se vyskytuje zřídka.
V časopise Naše řeč roku 1973 byl zveřejněn článek, podle nějž tvar Odolena není genitivem, za nějž byl dosud považován, ale vznikl zkrácením slova „Odolenova“ (kvůli těžší výslovnosti slabik „-va“ a „vo-“ na styku dvou slov se koncové „va“ vypustilo). Ústav pro jazyk český (ÚJČ) nemá na původ slova jednotný názor. Zatímco v odpovědích jazykové poradny konstatuje, že „tvar Odolena je sice druhý pád tohoto podstatného jména, v rámci souslovného názvu obce se však toto gramatické vymezení stírá" a jde o "pro uživatele neprůhledný pojmenovací typ"[14] s odkazem na toponomastickou monografii Aleny Polívkové z roku 2007,[15] v Internetové jazykové příručce se s odkazem na tutéž monografii Polívkové uvádí, že „původní podoba názvu Odolenova Voda se vzhledem ke složité hláskové stavbě postupně zjednodušila na podobu Odolena Voda“.[16] Shodně však na obou těchto stránkách ÚJČ připouští pouze skloňování obou částí podle vzoru „žena“: „do Odoleny Vody“, „k Odoleně Vodě“, „přes Odolenu Vodu“, „v Odoleně Vodě“, „za Odolenou Vodou“."

Z tohoto citátu je zřejmé, že jsem před těmi dvěma roky měl pravdu jen napůl - naštěstí pro mě je to citace z oficiálního, a tedy naprosto nedůvěryhodného materiálu.

Někdy se však (v rozporu s těmito názory ÚJČ) bere Odolena skutečně jako genitiv a tedy se skloňuje „v Odolena Vodě“, „do Odolena Vody“ podobně jako „v Hradci Králové“, nikoliv „v Hradci Královém“, což však poradna ÚJČ nepřipouští. Skloňování tohoto názvu bylo dlouhodobě předmětem odborných i populárních článků a polemik jazykovědců.
(Upr. 10.03.2013 12:06) | Nahlásit
Ad MUDr. Lant, zdravím. Přehlédl jsem se v datumu, ale tvá reakce je přesto bezprostřední. :-)
S názvem té obce se to má tak. Na stránkách obce : www.odolenavoda.cz/cs/o-odolene-vode/historie/z-historie-odoleny-vody/ je psáno :
Z historie Odoleny Vody...
První písemná zmínka o Odoleně Vodě, v minulosti nazývané též Odolenova Voda, Vodolina Voda, Odolena Vodis nebo prostě Vodolka, pochází z roku 1352.
- Kdyby existovali starší doklady, tak na ně určitě odkáží, neb obce o toto zjištění první písemné zmínky žádali většinou oficiální instituce.
cs.wiktionary.org/wiki/Odolen
Rytíř Odolen ze Střížovic se proslavil po boku Vladislava II. při tažení Fridricha I. Barbarossy v létě roku 1158 do severní Itálie.
- těžko může být spojován se vznikem obce, o níž je první zmínka až o 200 let později.
Na stránkách obce je to také tak zmiňováno : www.odolenavoda.cz/cs/o-odolene-vode/historie/o-puvodu-mistniho-jmena-odolena-voda/ a www.odolenavoda.cz/cs/o-odolene-vode/historie/o-puvodu-mistniho-jmena-odolena-voda/co-znamena-slovo-odolena-voda/
Je tam kromě vzniku od osobního jména i zmínka o lidovém pojmenování léčivé byliny Kozlík lékařský = odolen. Kottův slovník těch jiných významů uvádí jen více.

Přesný význam názvu Odolena Voda nikdy znám nebude, neb k tomu nejsou písemné podklady. Ve 14. století byla ta čeština přece jenom trochu jiná, takže jsou relevantní i odkazy na moravské dialekty.
| Nahlásit
Čo sa slova odoleň týka, tak som si spomenul na bylinu odoleň - myslím že je to staroslovanský symbol - hlavný obereg na ochranu pred rôznymi chorobami. Je to vlastne obraténý kvet paprade-ľudovo perúnov kvet ktorý zas napomáha pliť želania a objavovať v sebe duchovné hodnoty... :)
| Nahlásit
paní Polívková se zjevně přiklání k variantě skloňování podle vzoru "osolená voda" ;o)
| Nahlásit
Jazykovědci z ÚJČ připouštějí pouze skloňování podle vzoru žena, podle kterého se však skloňují podstatná jména. Podstatnými jmény jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů a vztahů. Mohli by vědci laskavě vysvětlit význam názvu "Odolena"? Ano, mohlo by to být vlastní jméno ženy. To by pak ale název obce musel znít "Odoleny Voda". Anebo je jméno obce stejné jako jméno ženy: "Odolena" (křestní/rodné) "Voda" (příjmení). Podivné, ale budiž. Nemohli by tedy odborníci z ÚJČ poučit své vysokoškolsky vzdělané kolegy - žurnalisty, že stejně, jak vyžadují skloňování jména "Odolena Voda", je správné skloňovat jméno zpěvačky "Ewa" (křestní/rodné) "Farna! (příjmení)"?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek