| Nahlásit

Co znamená slovo odolená voda

Témata: význam slov

7 reakcí

| Nahlásit
Jestli máš na mysli název obce severně od Prahy, tak to je Odolena Voda s krátkým "a" ve slově Odolena. Odolen je staročeské mužské jméno, takže jméno obce znamená "voda patřící Odolenovi". Z těchto důvodů se také při skloňování mění jen tvary slova "voda" - jedu do Odolena Vody, byl jsem v Odolena Vodě atd. Bohužel v tomhle chybují i novináři, takže běžně můžeme číst "do Odolené Vody". Kdyby Voda patřila Františkovi a obec se jmenovala Františka Voda, asi by je nenapadlo psát "do Františké Vody", ale u Odolena se to tak trochu nabízí samo...
| Nahlásit
Což není tak jisté! :-D
(Upraveno 02.12.2012 10:03) | Nahlásit
Ad MUDr. Lant, to je zřejmě převzaté z nějakého oficiálního vysvětlení. Těm já moc, a právem nevěřím, neb mají tendenci si ten význam vysvětlovat líbivě. To neznamená, že by to tak nemohlo být. Psalo se to různě, viz : kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowPageDoc.do?id=2795412
Kott :
Odolena voda, Odolka, Vodolka, ves v okr. karlínském.
Odolena Voda, Wodolka
Odol, i, f. = nucení, přinucení
Odol = protivenství
Odolti. Ve strb. jsou tvary troje: odo- l?ti odol?ją, odolati oďolają a odoljati odoljają, v češtině je z pravidla odolati odolaju odolám. A juž by jim byli odoleli. Přistup k mé vóli a neodoli. má se čísti: ne odolí.
Vykmásl (vytrhnout) mi z odolka (z límce) kus sukně.
Odolok také = zadní zástěra, kasanica
Odolek, lku, m., podolek. Na Slov.
Odolati, odolávati = přemoci, dosti síly míti s koho nebo s co.
Okolek = odolek, kasanka. Slov.
— O., operek = dolejší a postranní kraje střechv šindelem kryté (mezi nimi clošky).
— O-lkyi/ = zokolované snopy, zhruba vymlácené. Vz Ókolování
Okolování = vytloukání zrna ve stodole zhruba z rozložených a nerozvázaných snopů. Záp. Mor
Zástěra 15. stol. Zadní z. (okolek, odolek, kasanice, zástěra) a přední (zástěrka, šorec, fujenka) zastupují na Slov. místy sukni; mezi ně přidává se místy nevrapovaný díl (lecos).
| Nahlásit
L.Sarb: Samozřejmě můžeš věřit čemu chceš. Nechápu ovšem, jaké důvěryhodné neoficiální vysvětlení jsi postavil proti mému nedůvěryhodnému oficiálnímu? Ta sáhodlouhá citace ze slovníku z kdovíkolikátého století jím rozhodně není - k dotyčné obci se vztahují jen první dva řádky a zbytek je balast. To, že okolování se na západní Moravě říkalo vytloukání zrna ve stodole zhruba z rozložených a nerozvázaných snopů, je sice informace nadobyčej zajímavá, ale s Odolena Vodou to má souvislost naprosto nulovou.
Také mě překvapilo, že mé vysvětlení považuješ za líbivé. Co je na něm proboha líbivého a komu by se tím kdo chtěl zalíbit?
Na závěr si ještě trochu podříznu větev citací z Wikipedie:
"Název obce je spojován se jménem českého rytíře Odolena ze Střízovic, který žil ve 12. století. Rodné jméno Odolen neboli ten, který odolal, je staročeské a dnes se vyskytuje zřídka.
V časopise Naše řeč roku 1973 byl zveřejněn článek, podle nějž tvar Odolena není genitivem, za nějž byl dosud považován, ale vznikl zkrácením slova „Odolenova“ (kvůli těžší výslovnosti slabik „-va“ a „vo-“ na styku dvou slov se koncové „va“ vypustilo). Ústav pro jazyk český (ÚJČ) nemá na původ slova jednotný názor. Zatímco v odpovědích jazykové poradny konstatuje, že „tvar Odolena je sice druhý pád tohoto podstatného jména, v rámci souslovného názvu obce se však toto gramatické vymezení stírá" a jde o "pro uživatele neprůhledný pojmenovací typ"[14] s odkazem na toponomastickou monografii Aleny Polívkové z roku 2007,[15] v Internetové jazykové příručce se s odkazem na tutéž monografii Polívkové uvádí, že „původní podoba názvu Odolenova Voda se vzhledem ke složité hláskové stavbě postupně zjednodušila na podobu Odolena Voda“.[16] Shodně však na obou těchto stránkách ÚJČ připouští pouze skloňování obou částí podle vzoru „žena“: „do Odoleny Vody“, „k Odoleně Vodě“, „přes Odolenu Vodu“, „v Odoleně Vodě“, „za Odolenou Vodou“."

Z tohoto citátu je zřejmé, že jsem před těmi dvěma roky měl pravdu jen napůl - naštěstí pro mě je to citace z oficiálního, a tedy naprosto nedůvěryhodného materiálu.

Někdy se však (v rozporu s těmito názory ÚJČ) bere Odolena skutečně jako genitiv a tedy se skloňuje „v Odolena Vodě“, „do Odolena Vody“ podobně jako „v Hradci Králové“, nikoliv „v Hradci Královém“, což však poradna ÚJČ nepřipouští. Skloňování tohoto názvu bylo dlouhodobě předmětem odborných i populárních článků a polemik jazykovědců.
(Upraveno 10.03.2013 12:06) | Nahlásit
Ad MUDr. Lant, zdravím. Přehlédl jsem se v datumu, ale tvá reakce je přesto bezprostřední. :-)
S názvem té obce se to má tak. Na stránkách obce : www.odolenavoda.cz/cs/o-odolene-vode/historie/z-historie-odoleny-vody/ je psáno :
Z historie Odoleny Vody...
První písemná zmínka o Odoleně Vodě, v minulosti nazývané též Odolenova Voda, Vodolina Voda, Odolena Vodis nebo prostě Vodolka, pochází z roku 1352.
- Kdyby existovali starší doklady, tak na ně určitě odkáží, neb obce o toto zjištění první písemné zmínky žádali většinou oficiální instituce.
cs.wiktionary.org/wiki/Odolen
Rytíř Odolen ze Střížovic se proslavil po boku Vladislava II. při tažení Fridricha I. Barbarossy v létě roku 1158 do severní Itálie.
- těžko může být spojován se vznikem obce, o níž je první zmínka až o 200 let později.
Na stránkách obce je to také tak zmiňováno : www.odolenavoda.cz/cs/o-odolene-vode/historie/o-puvodu-mistniho-jmena-odolena-voda/ a www.odolenavoda.cz/cs/o-odolene-vode/historie/o-puvodu-mistniho-jmena-odolena-voda/co-znamena-slovo-odolena-voda/
Je tam kromě vzniku od osobního jména i zmínka o lidovém pojmenování léčivé byliny Kozlík lékařský = odolen. Kottův slovník těch jiných významů uvádí jen více.

Přesný význam názvu Odolena Voda nikdy znám nebude, neb k tomu nejsou písemné podklady. Ve 14. století byla ta čeština přece jenom trochu jiná, takže jsou relevantní i odkazy na moravské dialekty.
| Nahlásit
Čo sa slova odoleň týka, tak som si spomenul na bylinu odoleň - myslím že je to staroslovanský symbol - hlavný obereg na ochranu pred rôznymi chorobami. Je to vlastne obraténý kvet paprade-ľudovo perúnov kvet ktorý zas napomáha pliť želania a objavovať v sebe duchovné hodnoty... :)
| Nahlásit
paní Polívková se zjevně přiklání k variantě skloňování podle vzoru "osolená voda" ;o)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek