| Nahlásit

Jaký je podle Vás rozdíl rozdíl mezi moudrý, chytrý a rozumný .

Dobré rady musíme předávat druhým.
Je to ostatně jediné, co se s nimi dá dělat.Oscar Wilde

Filozofové jsou lovci pravdy. Pythágoras

Žádná lampa nesvítí jasněji proto, že má v náržce více oleje.
Galénos z Pergamu

Hlupák, který poznal, že je hlupák už není hlupák. Dostojevskij

Tady je pár myšlenek pro inspiraci.
Témata: význam slov
Diskuze
 Tom
| Nahlásit
Zdravím Ontoláky a zároveň se omlouvám za mou častou absenci na těchto výjimečných stránkách,ale mé zaměstnání mi bohužel neumožňuje trávit ve Vaší příjemné společnosti více času.
Nyní ke článku od Lidunky.Z těch pár myšlenek,které zde napsala se mi nejvíce zamlouvá citát Dostojevského.Myslím si,že být moudrý je výsadou jedinců,ale být chytrý je například předností podnikavých lidí,zároveň však tuto přednost hojně využívají loupežníci,zloději a manipulátoři.Avšak být rozumný,je podle mého názoru to nejvíce možné z morálního,lidského a následování hodného hlediska.Zkrátka chovat se rozumně je fakt,který nás odděluje od zvířecí říše.Bohužel né každý to pochopil.
Přidám můj oblíbený citát / nevím od koho je / : Nejhorší srážka v životě,je srážka s blbcem! :-)) Mějte se fajn Tom.
| Nahlásit
Chytrý se řídí rozumnými radami moudrých.Avšak ne vždy lze rozumnou radu odlišit od nerozumné,někdy moudrému nevěříme.Nejvíce se poučíme z vlastních chyb a omylů.Otázkou je,zda si jich tedy máme přát co nejvíc?!
| Nahlásit
Přítelé, nevím, ale lépe než Karel Čapek bych to vyjádřit nedokázal. Mějte prosím trpělivost s poměrně delším souborem písmenek.

Karel Čapek: Kniha Apokryfů
Agathon čili o moudrosti

Boiotší akademikové pozvali z Athén filozofa Agathona, aby jim přednášel o filozofii. Ačkoliv Agathon nebyl vynikajícím řečníkem přece přijal pozvání, aby dle svých sil přispěl k propagaci filozofie, jež dle slov dějepisce "zdála se upadati". V ustanovený den přijel do Boiotie, ale bylo ještě časně; i procházel se Agathon za soumraku kolem města a těšil se z letu vlaštovek nad jeho krovy.

Úderem osmé odebral se do přednáškové síně, ale našel ji skoro prázdnou; jen pět šest mužů sedělo v lavicích. Agathon usedl u katedry a rozhodl se počkati trochu, až se sejde větší množství posluchačů; zatím otevřel svitek, ze kterého chtěl čísti, a pohřížil se do něho.

Tento svitek obsahoval všechny základní otázky filozofie; počínal teorií poznání, definoval pravdu, odbyl drtivou kritikou bludné názory, to jest všechny filozofie světa krom Agathonovy, a podával nárys nejvyšších idejí. Když Agathon dospěl až sem, zvedl očí; viděl, že všech posluchačů je devět, i popadl ho hněv a lítost a on, uhodiv svitkem o stůl, začal takto:

"Dámy a pánové,

či spíše andres Boiótikoi, nezdá se, že by vaše město mělo veliký zájem o vznešené otázky, které máme na programu. Vím, mužové boiotští, že vás právě zaměstnávají volby do místní bulé a že v takové chvíli není místa pro moudrost, ba ani pro rozum; volby jsou příležitost chytráků."

Tu se Agathon trochu zarazil a přemýšlel trochu. "Počkejme," začal opět, "právě mně vyklouzlo z úst něco, o čem jsem dosud neuvažoval. Řekl jsem tři slova: chytrost - rozum - moudrost. Řekl jsem je v hněvu. Všechna tři znamenají jakousi schopnost intelektu; cítím, že mají docela různý smysl, ale stěží bych dovedl říci, čím se liší. Odpusťte, hned se vrátím k programu; jen ta tři slovíčka si musím drobet objasnit.

"To je jasné," pokračoval po chvíli, "protiva chytrosti je hloupost, kdežto protiva rozumu je bláznivost. Ale co je protiva moudrostí? Jsou myšlenky, pánové, jež nejsou ani chytré, neboť jsou příliš prosté, ani nejsou rozumné, ježto se podobají bláznovství, a přece jsou moudré. Moudrost se nepodobá ani chytrostí, ani rozumu.

Mužové boiotští, v běžném životě se ani za mák, jak po řecku říkáme, nestaráte o definice pojmu, a přece je přesně odlišujete. Řeknete o někom, že je chytrý zloděj; nikdy se však neříká ,rozumný zloděj` nebo dokonce ,moudrý zloděj`. Chválíte svého krejčího, že rozumné ceny, ale neřeknete, že má ceny moudré, je tu zřejmě jakýsi rozdíl, který vám brání mísiti slova.

Řeknete-li o někom, že je chytrý sedlák, myslíte tím patrně, že umí dobře prodat na trhu; pravíte-li, že to je rozumný sedlák, chcete tím asi říci, že umí vůbec dobře hospodařit; ale nazvete-li ho moudrým sedlákem, tu to snad znamená, že dohře žije, že mnoho ví a dovede ti poradit vážně a s účastí.

Nebo, dejme tomu, chytrý politik může býti docela dobře taškář a škůdce republiky; ale rozumným politikem nazveš jen toho, kdo dovede řídit věci k obecnému užitku a chvályhodně; kdežto moudrý politik, pánové, to jistě cítíte všichni, zkrátka takovému se říká otec vlasti nebo podobně; z toho je vidět, že má moudrost něco zvlášť srdečného.

Když o někom řeknu, že je chytrý, myslím tím pozoruhodnou zvláštnost; je to, jako bych třeba řekl, že včela má žahadlo nebo slon chobot. Docela jinak řeknu, že včela je pracovitá nebo že slon je silný náramně; v tom už je uznání, vážím si té síly, ale nevážím si chobotu. Stejně vážně říkám o někom, že je rozumný. Ale řeknu-li, je moudrý, to je, holenku, jiná věc; to je, jako bych řekl, že ho mám rád. Zkrátka chytrost je dar nebo talent; rozum je přednost čili síla, ale moudrost je ctnost.

A teď už vím, jaký je rozdíl v těch třech slovech. Chytrost je obyčejně krutá, zlomyslná a sobecká; vyhledává na bližním jeho slabost a dovede jí využíti k svému zisku; vede k úspěchu.

Rozum bývá krutý k člověku, ale je spravedlivý k účelům; hledá zisk obecný; najde-li na bližním slabost nebo zpozdilost, hledí ji odstraniti poučením nebo kázní; vede k nápravě.

Moudrost nemůže býti krutá, neboť je sama blahovůle a sympatie; nehledá už ani obecný zisk, neboť příliš miluje lidi, než aby mohla milovat nějaký další účel; najde-li slabost či ubohost bližního, odpouští jí a miluje ji; vede k harmonii.

Mužové boiotští, slyšeli jste někdy, že by se dávalo jméno ,moudrý` člověku nešťastnému? nebo šprýmaři? nebo člověku žlučovitému a zklamanému? Povězte, proč je zvykem, aspoň v životě nefilozofickém, nazývati člověkem moudrým muže takového, který chová nejméně nenávisti a který si se světem dobře rozumí? Řekněte si pro sebe mnohokrát a mnohokrát slovo, moudrost; řekněte si to slovo, když jste v radosti nebo v žalu, unaveni, rozhořčeni a netrpěliví; budete v něm slyšeti smutek, ale už usmířený, radost, ale stále jemně opakovanou, únavu, ale plnou pobídek, trpělivost a odpuštění bez konce; a to vše, přátelé, je zvuk rozkošný a teskný, hlas, kterým zvučí moudrost.

Ano, moudrost je tesknota jakási. Rozum svůj může člověk cele vložit do svého díla, může jej uskutečnit svou prací. Avšak moudrost vždy zůstane nad každým dílem. Moudrý člověk je jako zahradník, který mrví záhon nebo přivazuje růže k tyčím, a při tom myslí třeba na boha. Jeho dílo nikdy neobsáhne ani neztělesní jeho moudrost. Rozum je v činu, ale moudrost je v prožití.

Avšak moudří básníci a umělci dovedou i toto prožití vložit do svého díla; nepodávají svou moudrost ve skutcích, nýbrž přímo v prožití. To pak jest obzvláštní cena umění, a nic ve světě se jí nevyrovná.

Hleďte, odchýlil jsem se již docela od svého programu. Ale co mohu ještě říci? Je-li moudrost v prožití a nikoli v myšlenkách, je zbytečno, abych předčítal svůj svitek."
| Nahlásit
A an 22365 nahlas tleskám.....ve vší stručnosti, ale moudře a s vtipem!!!
| Nahlásit
Nádhera,Gandalfe!Přečetla jsem si to pomalu a třikrát.Dobře se s Lidunkou doplňujete.Člověk by řekl,že jste jeden člověk.Anebo jako šroubek a matička:o)
| Nahlásit
Tak nějak si tě představuju-chytrého,moudrého a rozumného.A to ti dává magickou sílu.Ale nerada někomu lichotím a mužům už vůbec ne.I bez toho se dost nadouvají:o))))))) Zase jsem dloubla
 Tom
| Nahlásit
to Mája:....ale Lidunka zde nepsala....
| Nahlásit
Autor poznámky :1334(jestli jsem dobře pochopila je Lidunka nebo ne?)Možná v tom mám chaos...
| Nahlásit
to Mája: nemáš v tom chaos Májo, autorem otázky jsem já 1334, moje jméno je Lidunka.
to Tom: Tome pokud jsem dala otázku, zajímal mne názor vás ostatních
| Nahlásit
No právě, je otázka,pak následuje Gandalfova skvostná odpověď a po té našinec už toho moc nemá co říct.A když zpívá mistr, hodí se naslouchat.
| Nahlásit
Máš pravdu Májo, Gandalfova odpověď je vynikající a vyčerpávající a to, že využil slova K. Čapka , to udělal dobře, moudřejší a lidštější spisovatel se podle mne v Čechách zatím nenarodil. Opravdu k tomu lze těžko co dodat, ne pak cokoliv zpochybnit.
Ale jasné je jedno, moudrost zvítězila! Ale moudrým se člověk nerodí, moudrým se stává, moudrosti se musíme učit. A tak jen povdechnutí: Moudrá? Ó kéž bych byla!
| Nahlásit
Jen málokterým z lidí je dáno "dozrát" k moudrosti.Kdyby aspoň byli moudří ti MOCNÍ na tomhle světě,stačilo by.Kdoví, jak bychom vnímali dění kolem sebe,kdybychom byli ti moudří.
| Nahlásit
A já bych přesto moudrá být chtěla. Vždyť moudrý člověk není moudrý jenom sám pro sebe. Dovede druhé pochopit a poradit, moudrý člověk je hodný, tolerantní, vstřícný, má dar empatie, dovede odpouštět, protože chápe druhé, je laskavý a ochotný podat pomocnou ruku.... moudrost je vzácný dar, který není dán každému.
 Tom
| Nahlásit
to Lidunka:o krok zpět - promiň,neuvědomil jsem si,že pisatelem článku jsi Ty.Ale dovol nesouhlasit,nebo lépe - oponovat Ti.Myslím si,že není dobré kdyby každý z nás byl moudrý,je to stejné jako kdyby každý chtěl být lékařem,učitelem či policistou - co by se asi dělo???Všeho s mírou - to je můj názor.
| Nahlásit
Pravda bude asi někde na půl cestě (jak to u pravdy většinou bývá)....Tom jasnozřivě hlasuje pro pestrost a rozmanitost (i když si dovedu představit moudrého lékaře, moudrého učitele i policistu, ale tak jsi to Tome nemyslel, že?) a u Lidunky cítím touhu po moudrosti jako po ideálu stavu mysli, což by musela být nádhera....Lidunka ani netouží pro společenství lidstva dosáhnuvšího tohoto ideálu (každý z nás moudrý) vzdává hold moudrosti jako čemusi oč stojí za to usilovat.....ale pozor ...moudrost občas i bolí....
 Tom
| Nahlásit
Přesněji bych to Gandalfe nemohl ani říci.Díky.
| Nahlásit
Moudrost je velký dar.A kdo by ho nechtěl.Jak se ale asi cítí moudrý člověk obklopený samými nemoudrými.Musí být asi nešťastný v té své vyjímečnosti.
| Nahlásit
Tak mne napadlo,když se vezme "hrneček chytrosti,hrneček rozumu,zamíchá a zabalí se to do spousty citu a nechá se to celé uležet,tak výsledek by se i docela dobře mohl nazývat "moudrost"??....ale jestli tady bzučím nesmysly,odpusťte malé včelce.
| Nahlásit
Nepovažuji se za moudrého, Májo, proto těžko odpovědět na to, jak se cítí moudrý mezi nemoudrými... ale zkusit se to dá,.... moudrost předpokládá nadhled, chápavost, empatii, schopnost odpouštět, tak jak to napsala Lidunka...a protože moudrý chápe, nemůže soudit, pouze svědčit (K.Čapek, Povídky z jedné - nebo druhé kapsy: Vrah Krüger přichází po smrti k soudu a diví se proč jej soudí bývalí pozemští soudci a Bůh Otec vystupuje jako svědek.....jakožto vševědoucí, nemůže vynést rozsudek, může vydat nezpochybnitelné svědectví)..
Proto píšu, že moudrost občas bolí, ale to není neštěstí z vyjímečnosti, ale spíš Gore ot uma, špatné překládané jako Hoře z rozumu, spíš je to Žal z prozření...moudrý člověk se musí opásat pokorou, tolerancí a obrovskou trpělivostí.......
| Nahlásit
Co když je sám,sám mezi lidmi.Najde si přítele,kterého by si vážil?Který by mu rozuměl?Anebo,když by si chtěl popovídat s někým rozumným, musel by si pokecat jedině sám se sebou!?
| Nahlásit
To je poměrně zjednodušený pohled.....kdesi jsem tu už psal, že pohovořit si s jednodušším člověkem znamená snížit se na jeho úroveň myšlení, jinak neporozumí a on se výš nedostane...
To je ovšem povídání o inteligenci..... pokud si představíme člověka moudrého, tam mám pocit, že jeho moudrost jej přímo předurčuje k schopnosti pochopit ty, kteří k moudrosti nedospěli...neumím si představit moudrého člověka, který by se uzavíral sám do sebe a stranil se lidí, vždyť moudrost...to je především o lidech. Takže určitě ve svém okolí najdeš člověka, kterého můžeš označit za moudrého a při tom je ke svému okolí laskavý, má spoustu přátel a se všemi si rád pokecá a kterých si váží...Moudrý člověk, který si neváží lidí není moudrý.....
| Nahlásit
Tak to vidíš Gandalfe,jaké tu bzučím nesmysly.Pak si to na druhý den přečtu a......:o(....nejraději bych odletěla hodně daleko.
(Upr. 31.03.2017 15:54) | Nahlásit
A vezmeš mě s sebou?
| Nahlásit
Ale asi ne....já tu mám ještě hodně co dělat......to víš, čarodějové..... (ale stejně si myslím, že mě neopustíš,,,)
| Nahlásit
Neopustím,ale už běž spát čaroději.Musím už zhasnout!
| Nahlásit
Zhasni...ať se Ti něco moc pěkného zdá....
| Nahlásit
To znělo skoro až intimně.....
| Nahlásit
Nechtěl jsem se dotknout...a už vůbec ne "harašit" :-))))))))
| Nahlásit
To je v pohodě,neharašíš!:o))) ....jsem zvyklá na těžší kalibr!
| Nahlásit
Já mám "oxfordskou" výchovu :-)))))))))))))
| Nahlásit
A, prosím Májo, zaregistrovávej se, to musí i včeličky... a ono se to tak pěkně čte, když si přečtu Autor: Mája
| Nahlásit
No tak dobře,to ten čas.Musím psát v letu!
| Nahlásit
No tak dobře,to ten čas.Musím psát v letu!
| Nahlásit
Že by tím rozhovorem mezi Gandalfem a Májou už téma skončilo? Dva dny-a nic...Pravda,nejlepší už bylo opravdu napsáno...,ale kdosi se tu již dříve svěřil,že má rád citáty...tedy pro radost:Stát se M O U D R Ý M je maličkost:jen se naučit skrývat svou hloupost.B Shaw
Každej nemůže bejt CH Y T R E J ,ti hloupí musejí dělat výjimku,poněvadž kdyby byl každej chytrej,tak by bylo na světě tolik rozumu,že by z toho byl každej druhej člověk úplně blbej.J.Hašek (Švejk)
A na závěr jedno přísloví-tentokrát tatarské:
Neuškodí ani krasotince R O Z O U M K U aspoň unce.
Děkuji 1334 za pěkný námět k zamyšlení a Gandalfovi za uvedení Čapkových slov.
| Nahlásit
Nikdo z nás není tak chytrý,jako my všichni dohromady(Japonské přísloví)
| Nahlásit
Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich jest království nebeské....
| Nahlásit
Beati pauperes spiritu.(Bible)
| Nahlásit
Výborně, Májo :)))))))))))))
| Nahlásit
nikdo z nás není tak chytrý jako gandalf....a gandalf nam dělá takovou radost že to co ví a nikdo sem napíše že ho to zajímá že mu sem napíše ty informace .... např: eurorebus....já si myslím že ten kdo napíše správné odpovědi a eurorebus hraje tak je moudrý jelikož se nebojí že sem příde nějaký hlupák který to jen opíše aby byl lepší,ale myslím si že je to pro lidi co se z toho chtějí něco naučit ... díky všem a taky zakladatelům ontoly....
| Nahlásit
Zdravím, Gandalfe, nepíše se: s sebou? :) Milan
| Nahlásit
Píše, ale "sebou" také. První je starší forma a jak se v dnešní době čeština "modernizuje" tak se povolují i zkrácené formy.
| Nahlásit
Sebou se píše ve významu házel sebou, samo sebou, ale vzít si něco s sebou. Viz Pravidla českého pravopisu.
| Nahlásit
To Gandalf, díky, to jsem nevěděl, znám jen starší verze
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek