Ontola > Čeština > diskuze
| Nahlásit

Výpočet hmotnosti vodíku

výpočet hmotnosti vodíku v závislosti na venkovní teplotě
Témata: význam slov

2 reakce

| Nahlásit
Jde ti patrně o hustotu.Především je nutno použít termodynamickou teplotu, kterou vypočteš z teploty ve °C:
T[K] = 273,15 + t[°C] a tu pak dosadíš do rovnice p*V = n*R*T => V = n*R*T/p .
Pro 1 mol H2 s hmotností 0,002016kg/mol dostaneš vztah
ró = m/V = 0,002016*p[Pa]/(8,3145*T[K]) = 0,2425*p[kPa]/T[K]
kde p je atmosférický tlak kPa a T je zmíněná termodynamická teplota v Kelvinech. Ukažme si to na příkladu:
Tlak p = 940hPa = 94kPa; t = 10°C => T = 283,15K; ró = 0,2425*94/283,15 = 0,0805kg/m3
OK?
| Nahlásit
Ještě dodatek - pro hustotu vzduchu stejným postupem dostaneme vztah
ró = 3,469*p[kPa]/T[K] a za stejných podmínek jako v příkladu nahoře dostaneme hustotu
ró = 3,469*94/283,15 = 1,152kg/m3
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek