| Nahlásit

reflektovat

Témata: význam slov
Diskuze
(Upr. 03.06.2014 12:22) | Nahlásit
reflektovat - odrážet, zrcadlit, vzít v úvahu, uvážit, ucházet se, usilovat o něco, přijmout, zajímat se ..

viz. http://synonymus.cz/reflektovat-684/
(Upr. 03.06.2014 12:34) | Nahlásit
tak jako reflektor odráží světlo, tak reflektovat na něco znamená reagovat na něco

podobné je slovo:

reflex - odraz světla, odlesk, zrcadlení; bezděčná odezva organizmu na vnější podnět zprostředkovaná nervovým systémem

nemá reflexy - nereaguje

on vůbec nereflektuje - vůbec nereaguje, nebere na vědomí

reflektuji na vaši nabídku - reaguji na nabídku (například tím že odepisuji)
| Nahlásit
Pojem disociace vytvořil francouzský psychiatr Pierre Janet v roce 1889. Při disociaci
se za určitých okolností některé myšlenky a činy disociují od zbytku vědomí a nejsou uvědomovány.

Alena Plháková: Učebnice obecné psychologie

Pojmy podvědomí a předvědomí se objevují i v některých reprezentativních učebnicích
psychologie od renomovaných autorů. Například Rita Atkinsonová hovoří o
podvědomé úrovni vědomí, na které probíhá zaznamenávání a vyhodnocování
podnětů, z nichž si nakonec uvědomíme pouze malou část. Předvědomí pak tvoří
souhrn faktických a osobních vzpomínek a automatizovaných dovedností. Atkinsonová
se v této souvislosti zabývá také pojmem disociace, který zavedl do psychologie
francouzský psychiatr Pierre Janet (1859 – 1947). Disociace se projevuje tím, že se
některé myšlenky a aktivity oddělí od vědomí a fungují nezávisle na něm. Podle
Atkinsonové se disociace týká především automatizovaných dovedností, které
provádíme za plné účasti vědomí, ale postupně začnou probíhat automaticky. (Atkinsonová
et al., 1995, str. 217.)

Domnívám se, že Atkinsonová Janetovo pojetí disociace poněkud pozměnila. Janet studoval především
tzv. traumatické vzpomínky, což jsou vzpomínky na události, které se lidské psychice nepodařilo
„asimilovat“, tj. přiměřeně zpracovat a uložit do paměti. Podle Janeta se jedná především o
takové psychické zážitky nad kterými neměla vědomá vůle dané osoby žádnou kontrolu. Podstatou
disociace je odsunutí těchto nepřijatelných vzpomínek z vědomí do nevědomí.

Fenomém disociace by se mohl týkat v souvislosti s traumaty v raném dětství i samotného Já. Někteří psychologové a psychiatři pak mluví a píšou o vzniku disociativní (disociační) poruchy, též mnohočetné
poruchy osobnosti (MPO). Tato porucha je mysteriózní a diskutuje se o tom, zda opravdu spontánně existuje, či je vytvořena terapeuty.

podrobnosti zde: http://www.gjj.cz/sites/default/files/dokumenty/predmety/psychologie/citanka_z_psychologie/03._kapitola.pdf
| Nahlásit
vidím to tak, že ta disociace patří sem:

https://www.ontola.com/cs/di/disociuji
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek