| Nahlásit

Jaký je rozdíl mezi kvalitou a kvantitou?

Témata: význam slov
Diskuze
(Upr. 02.10.2014 18:12) | Nahlásit
kvalita - popisuje složení, materiál, surovinu, provedení

kvantita - popisuje množství
| Nahlásit
Kvalita = jakost
Kvantita = množství
| Nahlásit
Rozdíl byl již popsán, tedy ještě vztah.
Dialektický materializmus uvádí jako jeden ze zákonů dialektiky "zvrat kvantity v kvalitu". http://www.sds.cz/docs/prectete/eknihy/dp/dp05.htm
Tento zákon nás možná nenaučí ničemu novému, ale je dobré si býti vědom toho, že existuje.

Tento zákon reaguje na obecně lidskou zkušenost, vyjádřenou i v příslovích: Když je něčeho moc, tak je toho příliš; mnoho psů zajícova smrt; stokrát nic umořilo osla; tak dlouho se chodí se džbánem ...; žádná tráva neroste do nebe; čím kdo zachází, tím schází; tichá voda břehy bere.

Tento zákon bohužel nepůsobí tak, že by se podle něj dalo předvídat něco zcela nového, pouze se při měnících se kvantitavních poměrech dá očekávat nějaká změna.
"Zvrat kvantity v kvalitu" říká jen tolik, že měnící se množství čehokoliv může vyvolat nějakou kvalitativní změnu.
Obvykle jsou uváděny příklady, takže jen namátkou:
Dosažení nadkritického množství u uranu nastartuje řetězovou reakci. (Možná to platí u hmoty obecně).
Zvyšování obsahu uhlíku v železe (i jiných přísad) způsobuje zásadně změněné vlastnosti výsledného materiálu, tedy oceli.
Přetěžovanou loď změníme ve vrak.
Únavový lom.
Zahříváním se mění skupenství.
Prvky sloučené v rozdílných kvantitativních poměrech vedou ke vzniku rozdílných sloučenin.
Přidáváním barev se mění výsledný odstín (od bílé až v černou).
Je-li světla příliš málo, nebo naopak moc, nevidíme.
Boxer, který po jednom úderu ani nezakolísá, může po opakovaných úderech i zemřít.
Kobylka nevadí, kobylky zničí vegetaci.
Jedna lidská tlupa je pozoruhodným úkazem v krajině, lidstvo zničí životní prostředína celé Zemi.
Vliv stresu na poškození zdraví.
Vzrůstající nespokojenost může přerůst v revoltu.
Člověk v davu se chová jinak, než jako jednotlivec.
Beduin nemůže uvěřit, že v Nizozemí vnímají vodu jako všeničící živel.
Opakovaná lež se stává pravdou.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek