Ontola > Čeština > diskuze
| Nahlásit

Co to znamená, že někdo někomu řekne, že ho terorizuje?

Témata: význam slov

1 reakce

| Nahlásit
...Jako terorismus jsou chápány akty takřka vždy násilné, nepředvídatelné, ...vedoucí k vytvoření atmosféry strachu za účelem dosažení politických cílů.

Definice terorismu

Terorismus má řadu definic a používaní tohoto pojmu je tudíž v mnoha případech velice kontroverzní. Pojem terorismus byl poprvé použit během Velké francouzské revoluce pro popis metod používaných vládou vůči jejím nepřátelům.

Schmidt a Jongman provedli v roce 1988 výzkum mezi odborníky na terorismus a zjistili, že existuje nejméně 109 definic terorismu.
Z analýzy vyplynulo, že v definicích se opakovaly nejčastěji tyto prvky:

Násilí, síla (83,8%)
Politický motiv (65%)
Strach (53%)
Výhružky (48%)
Psychologické efekty a očekávané reakce (41,2%)
Nesoulad mezi cíli útoků a jejich oběťmi (37,5%)
Úmyslná, plánovaná, systematicky organizovaná akce (32%)
Metody boje, strategii, taktiku (30,8%)

Dle Ganora jsou typickými prvky terorismu „použití či výhružka použitím násilí“, „politické cíle“ a „civilisté jako oběti“.[3]

Lze nabídnou i několik dalších definic terorismu:
"Termín 'terorismus' označuje promyšlené, politicky motivované násilí prováděné proti nekombatantům subnacionálními skupinami či tajnými agenty, obvykle za účelem ovlivnění veřejnosti."

"Terorismus je metoda použití síly či hrozby silou prováděná skrytými jednotlivci, skupinami nebo státem podporovanými aktéry. Akt násilí je zaměřen proti nevinným osobám nebo civilním cílům. Hlavním účelem teroristického aktu je vyvolat pocit strachu. Vedlejším účelem může být upoutání pozornosti (tzv. propaganda činem), nebo získání dílčích výhod či ústupků ze strany atakovaného aktéra. Konečným cílem terorismu je politická změna."
Wikipedie

V přeneseném slova smyslu, běžném užití "terorizuje někoho" = páchá na něm násilí,
záměrně, plánovaně, opakovaně mu ubližuje, má cíl ho poškodit...
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek