Ontola > Čeština > diskuze
| Nahlásit

prosím o význam slova soucit

Témata: význam slov

2 reakce

| Nahlásit
soucit >> milost; soustrast; slitování; politování; milosrdenství, útrpnost,
soucitný >> milosrdný
Mít s někým soucit, slitovávat se nad někým.
| Nahlásit
Soucit = empatie, tedy schopnost vcítění se do prožitků druhého.
Není to samozřejmá schopnost každého člověka, objevuje se u různých lidí v různé míře.
Záleží na osobních zkušenostech/vlastních zážitcích, vrozené citlivosti/nevnímavosti,
míře sebeprosazení apod.
Je ukazatelem duševního/sociálního/kulturního zdraví.
Soucit by se neměl vyžívat v setrvávání ve spolucítění/útrpnosti, měl by vést k činu.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek