| Nahlásit

Jaký je původ slova oběd?

U večeře je to jasné, ale jak vzniklo oběd?
Témata: původ slov
Diskuze
(Upr. 06.07.2014 17:44) | Nahlásit
Podle Rejzkova Etymologického slovníku platí toto:

oběd, obědvat, poobědvat, naobědvat se.
Všesl. obiad, např. rusky obéd.
Praslovanské *obědъ je složeno z *ob- ( :ob) a odvozeniny od *ěsti ( :jíst). Původní význam snad byl ‘společné jídlo’?
--
snídaně od snídat snídat,nasnídat se, posnídat,
přesnídávka. Jen v češtině a praslovanštině śniadać).
Psl. *sъn-ědati, viz :s a :jíst,. - sníst.

Sníst - :s a :jíst.
jíst, jedlý, jedlík, jídlo, sníst, pojíst, najíst se, přejíst se, ujídat, vyjídat,
zajídat (se) aj.
Všesl., Psl. *ěsti,
1.os.přít. ě(d)mь je příbuzné slit. ė̷sti, něm. essen, angl. eat, lat. edere,
ř. (homér.) édmenai tv., sti. ádmi ‘jím’,chet. e-it-mi tv., vše z ie. *ed-, *ēd- ‘jíst’.
| Nahlásit
Zajímavé... mohl bych se zeptat ještě na snídani? Děkuju.
| Nahlásit
Jídlo podávané v kruhu (společně). Jak je psáno předpona ob- a -jísti (psáváno obied, obyed, objied). Později označení hlavního denního jídla, které mohlo být v půli dne, nebo i pozdní ranní hodinu (dopoledne). Od toho je i význam označení denní doby.
http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6070
| Nahlásit
Od sní-dání.
sniedanie = snídání; snídaně
| Nahlásit
Jak vzniklo slovo oběd?
Jídlu, které nechutnalo zovali naši předci: "Ó běda".
Poledne byl potom čas: "oběda"
Dnes je situace jiná, jídlo v poledne je chutné, přesto je nazýváno "oběd".
| Nahlásit
Je to úplně jinak, najděte si ve Starém zákoně v židovské linni osobu jménem Obéd, ten obětoval své jídlo bohu, takže slova oběd o oběť pocházejí ze zjména této biblické postavy.
| Nahlásit
jak oduvodnit obed proc se pise ě?
| Nahlásit
Pokud je oběd skutečně ob-jed, může mít předpona ob- i jiné významy. Například učinit najedeným (jako obšťastnit, obtížit), hodně se nacpat (jako ve slovech obžerství nebo opilost). Také si umím představit význam obejít jedlíky s jídlem (podobně jako nazýváme podávaná jídla chody).
Proč se nepíše objed (jako třeba objem, objezd)? Možná odpověď je, že jazykozpytci nejsou důslední a svá zdůvodnění modifikují podle potřeby.
Pokud to srovnáme v ruštině, tam to vlastně je objed (обед nikoli něco jako обэд, объед). Ono se navíc toto slovo v jazyce už emancipovalo - říkáme obědvat a ne objídat; dnes už se slovem oběd pracujeme jako se samostatným slovním základem a ob- už nepovažujeme za předponu.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek