Ontola > Matematika > diskuze
| Nahlásit

Je matematika přírodní věda?

Témata: matematika

4 reakce

| Nahlásit
Někdy se k přírodním vědám připojuje i matematika, i když jde možná o formální vědu (podle názoru na to, zda matematické objekty reálně existují nebo zda jde o myšlenkové konstrukty umožňující modelovat fyzický svět).

cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_v%C4%9Bdy
| Nahlásit
Žiji v domnění, že matematika je přírodní věda už od starověku...
Nevíš, co je konkrétně myšleno "matematickými objekty", jež buď reálně existují, nebo jde jen o myšlenkovou konstrukci?
| Nahlásit
Matematickým objektem, který existuje, je úplně všechno, co existuje. Protože vše, co existuje, se dá spočítat, změřit, zvážit, umocnit atd. Naproti tomu vše, co neexistuje nebo aspoň my jsme to nikdy neviděli, jsou například grafy funkcí - v přírodě neexistují, takovou parabolu si vymyslel a vypočítal člověk na papíru.
| Nahlásit
Tak jsem přišel pozdě, 408652 to vyložil přehledně. Pokud bych celý problém velmi zjednodušil, pak existuje matematika, například reálných čísel, kde můžeme například sčítat jablíčka.
V okamžiku, kdy ale už řešíme kvadratickou rovnici se záporným diskriminantem, dostáváme se do oboru čísel komplexních s imaginárním členem. To se sice můžeme vyjádřit graficky (i když je to už dost náročné na představivost) a kromě toho jsou komplexní čísla významná nejen v matematice, ale také ve fyzice, zejména v elektrotechnice, v optice, v hydrodynamice i jinde (tedy v klasických přírodních vědách).
Jakmile se ale dostaneme třeba do teorie n-dimensionálních prostorů a jejich matematického vyjádření, začínáme se opravdu pohybovat v oboru myšlenkových konstrukcí, které si budeme obtížně představovat jako reálné přírodní objekty.
Ten citát, který jsem uvedl nemám nikde fixován na autora, takže ho nedokážu uvést, ale připadal mi vhodný pro vyjádření vnitřní rozpornosti vzhledem k přírodě, kterou matematika jako obor v sobě nesporně nese.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek