Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

výpočty z chemických rovnic

Prosím pomoc,

Absolutně netuším jak se počítají tyto typy příkladů:

Jakou hmotnost roztoku peroxidu vodíku o koncentraci 30 hm.% potřebujeme pro vyvinutí 45.2 dm3 kyslíku?

Jaký objem vodíku (H2) je zapotřebí na redukci 63.7 g oxidu měďnatého na kovou měď?

Jaká hmotnost vody vznikne neturalizací 34.8 g hydroxidu draselného  kyselinou sírovou?

Jaká hmotnost hořčíku je potřeba pro přípravu 53.7 g oxidu hořečnatého přímým slučováním prvků?

 

Děkuji moc za rady.

9 reakcí

| Nahlásit
Zkus se napřed podívat sem: https://www.ontola.com/cs/arti/stechiometricke-vypocty-a-latkove-mnozst

V prvních dvou příkladech máme zadané množství látky objemem plynu. Obvykle je možné s dostatečnou přesností převézt objem plynu na látkové množství pomocí stavové rovnice. V zadání by měly být zadány teplota a tlak, ze kterých je objem plynu stanoven. Pokud tomu tak není, použijeme "normální" podmínky 101325Pa a 273,15K. Molární plynová konstanta R má hodnotu 8,3145 J/(mol*K). Teplota je v Kelvinech a objem v m3.
n(O2) = p*V/(R*T) = 0,0452*101325/(8,3145*273,15) = 2,02mol O2.
A teď rovnice: 2H2O2 = O2 + 2H2O => n(H2O2) = 2*n(O2) = 2*2,02 = 4,04 mol H2O2
m(H2O2) = n*M = 4,04*34,015 = 137,19 g H2O2
m(30%) = m/w = 137,19/0,3 = 457,3g 30% H2O2.

3 a 4. příklad je podobný, odpadá počítání se stavovou rovnicí. V článku, na který odkazuji nahoře, najdeš i vysvětlení, jak z vyčíslené chemické rovnice najdeš stechiometrické poměry mezi reaktanty a produkty.

Pokud by ti tohle nestačilo, klidně se ptej. Ale od neděle do úterka nebo středy budu mimo.
| Nahlásit
Díky moc , prosím spočítal by si mi i ty ostatní tři příklady, trochu se v tom ztrácim.
| Nahlásit
Toto není článek, mělo to bý vloženo jako dotaz - https://www.ontola.com/cs/arti/terms
| Nahlásit
To se omlouvám, toho sem si nevšimnul.
| Nahlásit
2: CuO + H2 = Cu + H2O => n(CuO) = n(H2) = m(CuO)/M(CuO) = 63,7/79,545 = 0,8008 mol
V(H2) = n*R*T/p = 0,8008*8,3145*273,15/101325 = 0,01795m3 = 17,95dm3 za normálních podmínek.

3: 2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H2O => n(H2O) = n(KOH) = m(KOH)/M(KOH) = 34,8/56,106 = 0,62 mol H2O
m(H2O) = n*M = 0,62*18,015 = 11,174g. Na objem přepočítáš vydělením hustotou (zaokrouhleně 1g/cm3).

4: 2Mg + O2 = 2MgO => n(Mg) = n(MgO); M(Mg) = 24,305g/mol; M(MgO) = 40,304g/mol
poměr hmotností Mg:MgO = M(Mg)/M(MgO) = 24,305/40,304 = 0,603
m(Mg) = 0,603*m(MgO) = 0,603*53,7 = 32,38g.

Stačí?
| Nahlásit
Děkuji mockrát.
(Upr. 24.10.2014 13:51) | Nahlásit
Děkovat ani nemusíš. Měl bych větší radost, kdybys napsal, co jsi na těch příkladech nepochopil, případně že jsi pochopil všechno.
| Nahlásit
Když je to takto rozepsáno ,tak chápu. Ale nevím, zda bych na to přišel svépomocí. Chemie není moje silná stránka. Bohužel to po nás chtějí.
| Nahlásit
Když se nad rím trochu zamyslíš, zjistíš, že postup je pořád stejný. Rozdíly jsou jen ve způsobu zadání množství - u plynů objem, u roztoků různé vyjadření koncentrace a podobně.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek