Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

stechiometrické výpočty

Zdravím,

prosím o radu s výpočty:

Příklad 1. - Smrtelná dávka kyanidu draselného pro člověka je 200 mg. Kolik ml kyanovodíku se uvolní z tohoto množství v žaludku působením HCl? (výsledek 68,9 ml)

Postupovala jsem sestavením rovnice a zjistila jsem si molární hmotnosti, pak jsem vypočítala, že se uvolní HCN 83,077 mg, ale nevím jak vypočítat objem. Chtěla jsem původně použít vzorec V=m/hustota, ale to mi nevychází.

Příklad 2. - Kolik mmolů Ca2+ se uvolní ze 64 mg oxalátu vápenatého po přidání 5 ml HCL o koncentraci c= 0,1 mol/l. (řešení 0,25 mmolů)

Opět jsem sestavila rovnici a zjistila molární hmotnosti. Zjistím hmotnost HCl - m=M*C*V= 37,5 a že z HCl se uvolní 0,0005 g ca2+ a z oxalátu 20 g. Pak se použije vzorec n=m/M, za M dosadím molární hmotnost ca2+, ale nevím, co mám dosadit za m..

Předem moc děkuji za pomoc!
Témata: chemie

6 reakcí

(Upr. 04.10.2016 21:52) | Nahlásit
1: Začala jsi dobře. Z rovnice KCN + HCl = KCl + HCN a molární hmotnosti jsi vypočítala. že vzniklo n(HCN) = 0,2/85,116 = 0,00235mol HCN. Při 37°C a normálním tlaku 101325Pa to bude
V = n*R*T/p = 0,00235*8,3145*310,15K/101325Pa = 5,98*10^-5m3 = 59,8cm3 (stavová rovnice ideálního plynu).

2: n(HCl) = c*V = 0,1*0,005 = 0,0005mol; n(Ca(COO)2 = 0,064/128,097 = 0,0005mol
Ca(COO)2 + 2HCl = CaCl2 + (COOH)2; z rovnice plyne že mol HCl rozloží 0,5molu oxalátu vápenatého, takže látkové množství Ca++ je polovinou látkového množství HCl, tedy
n(Ca++) = 0,00025mol = 0,25mmol Ca++

V tomto příkladu je oxalát v přebytku. To zjistíš pomocí veličiny, které se říká rozsah reakce. Mějme obecnou rovnici
aA + bB = cC + dD kde malá písmena jsou stechiometrické koeficienty a velká látky. Plati, že
nA/a = nB/b = nC/c = nD/d = k; rozsah reakce k určuje ten z reaktantů, jehož zlomek je nejmenší. Ten určuje spotřebu ostatních reaktantů a množství vzniklých produktů. V našem případě
0,0005(Ca(COO)2)/1 ; 0,0005(HCl)/2 ; n(CaCl2)/1; nejmenší je člen HCl - 0,00025mol; protože
0,00025mol HCl = n(CaCl2) = n(Ca++), vznikne 0,00025mol = 0,25mmol Ca++.

Jasné?
| Nahlásit
ano, moc děkuji
| Nahlásit
vy jste kouzelníci s cislama? :D
| Nahlásit
vy jste kouzelníci s cislama? :D
| Nahlásit
Prosím o radu s těmito příklady:
1) a) Vypočítejte hmotnost fosforečnanu vápenatého obsahujícího 12% nereagujících příměsí který se spotřebuje při přípravě 48g Ca3P2.
b) Vypočítejte objem PH3 (standartní tlak 0°C), připraveného hydrolýzou uvedeného množství (48g) fosfidu vápenatého?
Ca3(PO4)2+8C ---> Ca3P2+8CO
Ca3P2+6H2O ---> 2PH3+3Ca(OH)2
(Výsledky m(CA(PO4)2)=92,86g V(PH3)= 12,8 dm3 (l)

2) zinek reaguje s kyselinou sírovou za vzniku vodíku. jaký objem vodíku vznikne při této reakci, jestliže reaguje 15g zinku. Jaký objem kys. sírové (c=2 mol/l) se při této reakci spotřebuje (0°C).
Zn+H2SO4 ----> H2+ZnSO4
(Výsledky V(H2)= 5,14 dm3 V(H2SO4)=114,7 ml

3) Hydroxid měďnatý se připravuje reakcí síranu měďnatého s hydroxidem sodným. Vypočítejte hmotnost Cu(OH)2, který se může připravit uvedeným postupem z 37g CuSO4*5H2O a 250ml 10% roztoku NaOH (hustota=1,11 g/cm3). Vypočítejte hmotnost nezreagované výchozí látky (nebo 100% NaOH).
CuSO4*5H2O+2NaOH ----> Cu(OH)2+Na2SO4+5H2O
(Výsledky m(Cu(OH)2)=14,46g m(NaOH nezreagovaná látka)=15,89g
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek