| Nahlásit

Množiny

Ahoj, prosím pomozte mi s následujícími příkaldy.
Měl bych to
mít do dneška.
1) Pomocí Vennových diagramů zobrazte: a)(AB') b) (A∪B)'∩C

2) V zemičce Ňumumbura si lidé volili náčelníka. Rozhodovalo se mezi
Zambuzou, borinem a Kamathou. Každý z lidí, kteří se volby účástnili
tak mohly podpořit všechny, libovolné dva, jednoho nebo žádného
kandidáta. Ňumumbuřané mají své kandidáty rádi, a tak zatímco pohá
dvacetina z nich nepodpořila žádného kandidáta, plná polovina
sympatizovala se všemi třemi a pro alespoň dva kandidáty se vyjádřilo
80% lidí. Pro Zambuzu či Borina se vyslovilo 90% lidí, z toho lidí,
kteří podpořili pouze Zambuzu jako jediného, bylo o polovinu více, než
kolik jich podpořilo pouze Borina. Pro Zambuzu se nakonec vyslovily
tři čtvrtiny z hlasujících. Pouze sedmina s těch, kteří byli pro
Kamahatu, se nevyslovila zároveň taky pro Borina.
a) kolikrát více lidí bylo pro všechny kandidáty než pro žádného?
b) Jak vlastně volba dopadla, kdo zvítězil, kolik procent hlasů získal
vítěz, kolik druhý a kolik třetí?

3)Množiny zakreslete na číselné ose, rozhodněte, zda se jedná o
interval, a v případě, že ano, tak zapište jako interval :
a) M1= (-5;1)
b) M2= {x∈R;|x|≤3}
c) M3=M1∪M2
d) M4= M1∩M2

Děkuji za pomoc
Témata: matematika
Diskuze
| Nahlásit
Nerozumim tomu jak si představuješ, že ti to tu někdo nakreslí?
| Nahlásit
To 3b si zkus napsat jako interval a já ti pak řeknu jestli to máš dobře
| Nahlásit
M2=(-∞;3〉
| Nahlásit
M2=(-∞;3〉, a může to někdo nakreslit a pak naskenovat nebo vyfotit a poslat na email: MiroslavSelz@gmail.com
| Nahlásit
Hele upřímně, ty bys něco maloval, skenoval a posílal na mail kdyby se to tu objevilo?
| Nahlásit
M2=(-∞;3〉 je špatně. Tak by to bylo, kdyby kolem toho x nebyla absoultní hodnota.
| Nahlásit
jj maloval. prosím pomoz mi. A jak to teda má být?
| Nahlásit
Když je tam absolutní hodnota, tak je to i zezdola omezený a to mínus trojkou. Takže to je od -3 do +3 včetně krajních bodů. No a průnik a sjednocení s tim druhym intervalem zvládneš, ne?
| Nahlásit
AB' - co je tím myšleno, A∩B' ?
| Nahlásit
Tak to je jednoduchý ne? Namaluješ obdélník, do něj dvě překrývající kružnice A a B a vyšrafuješ všechny místa, který patřeji do A, ale ne do B. Čili vyšrafuješ tu část kružnice A, která nepatří současně do B.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek