| Nahlásit

Prosím o vypočítání - slovní úloha

Zjistěte jak závisí cena jízdenky v osobní vlakové dopravě na vzdálenosti cílového místa. Zapište pomocí vztahů y=a*x+b (a,b jsou R) funkci, která udává tuto závislost, a to do vzdálenosti 100km, načrtněte její graf.

Prosím o dosazení do té rovnice.
Témata: matematika
Diskuze
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek