Ontola > Matematika > diskuze
| Nahlásit

Vektory, příklad

Nevím jak na to, děkuji za pomoc
Jsou dány vektory ⃗𝒖⃗ , ⃗𝒗⃗ a body 𝑨, 𝑩 tak, jak ukazuje obrázek. Určete reálné číslo 𝒙 tak, aby platilo: 𝑨+𝒙⃗𝒖⃗ +(𝒙+𝟏)⃗𝒗⃗ =𝑩.
Témata: matematika

4 reakce

| Nahlásit
Nevím. Tipnu si.

A = [-2; -1]
u = (-2; 2)
v = (3; 1)
B = [3; 6]
------------------

A + x.u + (x+1).v = B

Po dosazení za jednotlivé souřadnice:

1.souřadnice:
-2 + x.(-2) + (x+1).3 = 3

2. souřadnice:
-1 + x.2 + (x+1).1 = 6

--------------------------

1.rce: -2x + 3x = 2
x = 2

2.rce: 2x + x = 6
x = 2

Výsledky z obou souřadnic se shodují, proto je to řešení. Z bodu A vyjdeme 2-krát ve směru "u" a pak 3-krát ve směru "v" a dojdeme do bodu B.
Možné řešení
Možné řešení
| Nahlásit
Děkuji moc.
| Nahlásit
Jak jste přišli na ty souřadnice těch vektorů u a v ? Nemáte tam chybu ?
| Nahlásit
v: od začátku vektoru do konce vektoru se ve směru osy x posuneme o +3 políčka a ve směru osy y o +1.

Stejně i pro vektor u.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek