Ontola > Matematika > diskuze
| Nahlásit

Určete bod P na přímce AB a bod Q na přímce CD tak, aby PQ byla kolmá k oběma přímkám

Jsou dány doby A[2;1;-5],B[5;4;1]C[0;3;4],D[-2;5;6]. Určete na přímce AB bod P a na přímce CD bod Q tak, aby PQ byla kolmá k oběma přímkám (AB a CD)
Témata: matematika

1 reakce

 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek