| Nahlásit

Kvadratické úlohy?

Ahoj, potřeboval bych pomoci se slovními úlohami, které se řeší kvadratickými rovnicemi. Dostali jsme za úkol vypočítat 4 úlohy. 2 jsem vypočítal úsudkem, ale na 2 vůbec nemůžu přijít. Nechci hned, abyste mi psali výsledky, stačilo by třeba jen naťuknout. Ty slovní úlohy znějí:
1)Parník potřeboval na cestu 48 km po proudu a 48 km zpět celkem 5 hodin. Jakou rychlostí by plul v klidné vodě, byla-li rychlost proudu 4km/h.
2)plavec upraval na řece 480 m po proudu a 480 proti proudu za 12 minut a 30 vteřin. Vlastní rychlost plavce je 80m/min. Jaká je rychlost proudu? Tak tyhle úlohy jsem nespočítal a ty dvě bych potřeboval zkontrolovat. 3) Tětiva kružnice má od středu kružnice vzdálenost 8 cm a je o 2 cm větší než poloměr kružnice. Jaký je poloměr kružnice? Mně to vyšlo, že 10 cm. a poslední 4) Směs 8 kg kapaliny a 6 kg kapaliny neznámých hustot dá kapalinu o hustotě 700 kg/m3. Jaké jsou hustoty obou kapalin, je-li první hustota kapaliny o 200 kg/m3 vyšší? To mi vyšlo 400 a 300. Moc díky
Témata: matematika
Diskuze
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek