| Nahlásit

víte si někdo s tímhle rady ja tedy ne kdo to ma mohl by mi to poslat na mail ondrej.pop.666@seznam.cz díky

Úloha 1 Reaktivita halogen 8 bod
Halogeny jsou prvky nacházející se v 17. skupin PS prvk. Slovo halogen je odvozeno
z eckých slov hals a gennó, sl a tvoím – jsou to tedy solitvorné prvky. Jsou velmi reaktivní,
takže se v pírod vyskytují jen ve sloueninách (vtšinou jako halogenidy). Halogeny poskytují
celou adu chemických reakcí. Ty je teba zapsat chemickou rovnicí, což bude váš první úkol.
Úkoly:
Zapište níže popsané chemické dje chemickými rovnicemi, doplte produkty a chemické
rovnice upravte. Odpovzte na otázky.
1. Molekulový chlor vytsuje pi reakci s bromidem sodným molekulový brom.
• Probíhala by reakce podobn také s jodidem draselným?
2. Pi reakci chloridu sodného s dusinanem stíbrným vzniká chlorid stíbrný jako bílá
sraženina.
• Co se stane, jestliže na chlorid stíbrný necháme psobit svtlo?
• Pro probíhá pozorovaná zmna?
• Kde se této vlastnosti využívá?
3. Soli kyseliny chlorené (chlorenany) vznikají zavádním chloru do horkého
koncentrovaného roztoku alkalického hydroxidu. Použijeme-li hydroxid draselný, vznikne
jako jeden z produkt chlorenan draselný. Je to bílá krystalická látka.
• Víte, které vlastnosti chlorenanu draselného se využívá v pyrotechnice?
Témata: matematika
Diskuze
| Nahlásit
xsamozdřejmě že víme:d ale když už to kopíruješ nemohl/a by si aspoň pro příště přepsat ten text pořádně?
| Nahlásit
a můžeš mi to poslat?
| Nahlásit
něgde uz sem to tu videl
| Nahlásit
a mas to?
| Nahlásit
to je chemická olympiáda,
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek