| Nahlásit

Sinusová veta

Předpokládejme, že x náleží (0,2pí)-{pí/2,pí,3/2pí).
Vyznačme v jednotkové kružnici bod J [1; 0] a orientovaný úhelJOL o základní velikosti x. Pro souřadnice bodu L potom platí L[cos x; sin x]. Nechť K je pravoúhlý průmět bodu L do osy x, tedy K [cos x; 0]. Trojúhelník OLK je vždy pravoúhlý,
platí |OK|^2 + |LK|^2 = |OL|^2.

Nedokázal by mi nekdo zrychla nakreslit obrázek ?:D Nějak si to nedokážu představit, abych pravdu řekl. Je to důkaz
sin^2 x+cos^2 x=1 podle Pythagorovy věty. Dík všem
Témata: matematika
Diskuze
| Nahlásit
Jak si ale představuješ, že se v podmínkách Ontoly bude kreslit obrázek? Web nedisponuje grafikou.
| Nahlásit
Nevím uložit ten obrázek někam ?:D
| Nahlásit
Tak už vím, dík.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek