| Nahlásit

Pythagorova věta, úlohy

- prosím pomozte mi, nevím si s tím rady ani s jednou úlohou :(
1. Strana čtverce má délku 6 cm. Vypočítej o kolik procent je úhlopříčka tohoto čtverce delší než jeho strana .


2. Kolik m2 ( čtverečných ) krytiny se musí koupit ? + 10% ( procent)

Dům : podstava - kvádr : a- 8 cm
b- 6 cm
výška- 3 m
Střecha : obdélníková strana : a- 8 m
b- 6 m
výška - 3 m
Témata: matematika
Diskuze
| Nahlásit
Čtverec si jednou úhlopříčkou rozdělíš na dva pravoúhlé trojúhelníky, jejichž odvěsny mají délku 6 cm. Přeponu vypočítáš pomocí Pythagorovy věty a pak jen trojčlenkou zjistíš, kolik procent dělá rozdíl mezi délkou strany čtverce a délkou úhlopříčky. (Délka strany čtverce je 100 %.)
| Nahlásit
2. Krytina se bude pokládat na celý dům? Pak musíš vypočítat obsah kvádru a sečíst ho s obsahem hranolu s trojúhelníkovou podstavou (obsah střechy). Výsledek vezmeš jako 100 % a trojčlenkou vypočítáš, kolik dělá 110 %.
| Nahlásit
První příklad je jednoduchý: Úhlopříčka je přeponou rovnoramenného pravoůhlého trojúhelníka o ramenech a. V dalším budu pro umocňování používat znak "^", který se vkládá jako pravý ALT + š. Platí:

u^2 = a^2 + a^2 = 2*a^2 => u = √(2*a^2 = √2 * √a^2 = 1,414*a
% = 100*(u-a)/a = 100*(1,414*a - a)/a = 100*a*(1,414-1)/a = 41,4%

Je mi líto, ale nepochopil jsem, jak ta střecha vypadá. Když se podívám na štít, tvoří střecha trojúhelník o vodorovné šířce 6m a výšce 3m?
| Nahlásit
Pokud máte problém naučit se pythagorovu větu, pak doporučuji navštívit stránku http://www.nabla.cz/obsah/matematika/pythagorova-veta.php i já jsem tuto látku zde pochopila :)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek