| Nahlásit

Matematika, příklady

1) Na 1litr vody spotřebujeme 1 a 1/4 (jedna čtvrtina)litru malin a 5/8kg cukru. Kolik litrů malin a kolik kilogramů cukru spotřebovali v domácnosti, jestliže vyrobené štávy byly 3 láhve po 1/2litru a 2 láhve po 7/8 litru ?

2) 1 dm3 ledu je o 1/16 lehčí než 1litr vody. Kolik váží led z 1hektolitru vody, váží-li litr vody 1kg ?

3)Vypočítejte a výsledek převeďte do smíšeného čísla
[(5/12+17/30+17/20)x60-55 a 3/4]x4/7-31

Díky,mockrát kdybyste dokázali odpovědět...a prosil bych i postup...
Témata: matematika
Diskuze
| Nahlásit
Máš tu 10 příspěvků a všechny jsou o tom, abychom ti vypočítali úkoly do matematiky. Myslím, že by bylo vhodné, aby jsi si doučování z matiky zařídila nějak jinak. A pokaždé ti nestačí jen výsledek, abys to popř. mohla spočítat sama, ale chceš i postup. Tvoje požadavky jsou tvrdé.... Já odpovídám, že počítat nebudu, možná se nad tebou slituje Vladka nebo někdo jiný, ale tohle přeháníš, nezlob se. Leda
| Nahlásit
Napiš mi kdyžtak na ICQ...s těmi na "nenasložitýpočítání" bych ti moh poradit :D 403113217
| Nahlásit
Prosím o řešení úlohy :

Najdi výčet prvků,pro která platí

B = složená závorka(x náleží Z,pro která platí absolutní hodnota /x-1/ je menší než 3)

Děkuji.
| Nahlásit
|x-1|<3
řešíš pro dva intervaly:
1. x je z intervalu (-nekonečno až 1>:
-x+1<3
-2<x
řešením je, že x je z intervalu (-2 až 1>
2. x je z intervalu <1;+nekonečno)
x<4
řešením je, že x je z intervalu <1;4)
=>x je z intervalu (-2;4)

Protože Z je množina všech celých čísel, bude řešením množina obsahující -1, 1, 0, 2, 3
....snad! :))
| Nahlásit
22500:22=11250 mám to správně?přepočítej si to
10
00
0
| Nahlásit
369+1455
| Nahlásit
jak se maš co oeepiš
| Nahlásit
Petr se na školním karnevalu převlékl za skřítka. Na hlavu si dal čepici ve tvaru kužele. Průměr postavy kužele je 10 cm a výška celé čepise je 15 cm. Petr dal víle takovou hádanku - položil svou čepici na stůl a otočil ji jednou kolem jejího vrcholu, a zeptal se:,,Jaký je obsah kruhu, který opsala moje čepice.
Pčítej s hodnotou 3,14.
| Nahlásit
Pokud čepice ležela tak, že se stolu dotýkala úsečkou danou jejím vrcholem a příslušným bodem její podstavy (úsečka je spádnicí povrchu kužele), pak délka této úsečky ú = √(15² + 5²) = √250 = 15,811388 cm. A to je poloměr kruhu, který opíše čepice okolo svého vrcholu. Obsah tohoto kruhu vypočítá víla podle vzorce O = Π. r². A to je O = 3,14 . 250 = 785 cm². Taková víla, ta se vyzná.
| Nahlásit
ale musi ho zaokrouhlit ne celé číslo v dm2
| Nahlásit
ale musis ho zaokrouhlit na celé číslo v dm2
| Nahlásit
Tady je to i s obrázkem, takže poloměrem toho kruhu je výška čepice.
http://www.seminar-taktik.cz/download/2/cz_s2k8.pdf
| Nahlásit
Musím? To musíš ty, ne?
| Nahlásit
Vladěnko, a proč by tam pak byl udáván průměr podstavy? To by pak stačila jen ta výška čepice.....
| Nahlásit
Mám pocit, že ten obrázek je namalován dost lajdácky ....
| Nahlásit
Jj, Gandalfe, máš pravdu, nemůže se počítat s výškou čepice, ale se stěnovou výškou, čili přeponou pravoúhlého trojúhelníku, kde jednou odvěsnou je výška čepice a druhou polovina průměru podstavy ... jj, máš to dobře. :) (já se přiznám, že jsem jen mrkla na obrázek a neuvažovala jsem o tom ... stydím se, stydím :))
| Nahlásit
jéééé, tobě to sluší, ta červená .......
| Nahlásit
:))
| Nahlásit
Nájemné bytu je o 96,-kč dražší než loni.Letos platíme 852,-kč.Kolik jsme platili vloni? Prosím umí to někdo jako 3ťák ZŠ zapsát?
| Nahlásit
852
-96
___
756
| Nahlásit
f(y)=xna2+1
| Nahlásit
prosím potřebuju stím poradit f(y)=xna2+1
| Nahlásit
pokud f(x)= x^2+1, pak f(y) bude rovna y^2+1, nebo ne?
| Nahlásit
prosim o radu,ukol na zitra"Vejde se 1litr vody do nádoby tvaru kvádru s rozměry 0,06m,9cm a 190mm?děkuji spěchá
| Nahlásit
Nejprve stejné jednotky (cm) a dosadit V= a.b.c = 6.9.19= 1026cm3
a my víme, že 1 dm3= 1 litr a co vidíme? Nevejde!! Protože= 1,026 dm3 !
| Nahlásit
Děkuji ..
| Nahlásit
1. Objem krychle,jejíž povrch je stejný jako povrch kvádru o rozměrech 3cm; 6cm; 10cm

2. Kolik hl vody se vejde do nádrže 20m dlouhé, 12m široké a 1,5m hluboké, když je napuštěna do 2/3 své hloubky?
| Nahlásit
Spočítáš povrch kvádru jako součet ploch jeho stěn, ten vydělíš šesti (neb krychle má šest stěn) a povrch jedné stěny krychle = a x a, kde a je délka strany krychle. Pak a x a x a je objem krychle.

Spočítáš objem nádrže : 20 x 12 x 1 (hloubka redukovaná na 2/3) a máš vymalováno. To jde i zpaměti. Nesmíš opominout, že do krychlového metru se vejde 10 hl.
| Nahlásit
ghd nzt
| Nahlásit
jhdb jcv jhvmc hmc nnjfbjfcvmcnmchbbcmhvmcn mc b c╗5 khl lhk ,┤,vk lvk hgkjb kbj lb l bkll nl☺☻☻AA4551542154ůggj k jjb kbvn ahoj
| Nahlásit
prosím o pomoc,nemohu s tím pohnout:
9na min.3x45na2x6na min.2 lomeno 4 na min.3x5

Děkuji moc
| Nahlásit
[(3*3)^{-3} * (3*3*5)^{2} * (3*2)^{-2}]/(2*2)^{-3} * 5=
3^{-3}*3^{-3}*3^2*3^2*5^2*3^{-2}*2^{-2}/2^{-3}*2^{-3}*5=
3^{-4}*5^2*2^{-2}/2^{-6}*5=3^{-4}*5^4=(2/3)^4
| Nahlásit
Mám tam chybu ... poslední řádek za prvním rovná se:
3^{-4}*5*2^{4}=(2/3)^4 * 5
| Nahlásit
Děkuji moc za pomoc.Seděla jsem na tím a přišla jsem na to.HODNÁ

a je to 5.3-4.2*4
| Nahlásit
ano, a to 3^{-4}*2^4 můžeš zapsat jako (2/3)^4
| Nahlásit
Stereometrie
Jaká je hmotnost 2000 kamínků na zhotovení šperků je-li hustota skla φ = 4500kg/m-³. Kamínky mají tvar pravidelného 10 bokého jehlanu. O délce hrany 1mm a tělesové výšce 3 mm
V = ?
M=φ+v
Mělo by to vyjít 69,2 nebo nějak okolo tohohle čísla vůbec nevím co s tím..
| Nahlásit
Musíš vypočítat objem jehlanu:
V=S*vt/3 kde S je plocha podstavy a vt je tělesová výška.
Plochu podstavy vypočítáme jako desetinásobek plochy rovnoramenného trojúhelníka s vrcholovým úhlem 36° a déůlou protilehlé strany 1mm=0,1cm. Všechny rozměry převedeme na cm, aby byl výsledný objem v cm3.
Výška popsaného trojúhelníka svírá s rameny poloviční úhel - 18° a délka protilehlé strany je 0,05cm. Výšku vypočteme ze vztahu 0,05/v=tg(18°) => v=0,05/tg(18°) ; plocha celého trojúhelníka je
St = 0,05*0,05/tg(18°) ; plocha základny jehlanu pak bude
S = 10* 0,05^2/tg(18°) = 0,076942cm2
V = 0,076942*0,3/3=0,0076942 ; objem 2000 kamenů bude:
V(2000)=2000*0,0076942=15,388cm3 ; při ró = 4,5g/cm3
m=15,388*4,5=69,248g

Pomůcka: Bartsch: Matematické vzorce (ke stažení v pdf na ulozto.cz).
| Nahlásit
Děkuji moc :-*
| Nahlásit
Mám ještě jeden.
Jakou hmotnost má těleso tvaru činky složené ze 2 koulí o průměru 10cm a příčky ve tvaru válce o poloměru 1,2cm a délce 25cm. Hustota tělesa je 780kg/m-3
| Nahlásit
Vypočítáš objemy dvou koulí a válce, údaje sečteš a podle vztahu m=ró krát V vypočítáš hmotnost činky.
| Nahlásit
Pokud jsem se nikde nesekla, vyšla mi hmotnost cca 904,57 g (při pí=3,14).
| Nahlásit
Mě to nevyšlo ani tak :D
| Nahlásit
Hustotu jsem převedla na g/cm^3, čili 780 kg/m^3=0,78 g/cm^3. Objem koule se vypočítá jako (pí*d^3)/6, počítáme dvě koule, čili vezmeme objem rovnou dvakrát a máme 2*(pí*d^3)/6=(pí*d^3)/3. Dosadíme: V=(pí*10^3)/3=(1000/3)*pí. Objem válce se vypočítá podle vzorce pí*r^2*v. Dosadíme: V=pí*(1,2)^2*25=36*pí. Objemy sečteme: (1000/3)*pí+36*pí=(1108/3)*pí=1159,71 cm^3.
m=ró*V
m=0,78*1159,71=904,57 g
| Nahlásit
Pokud vaše výsledky srovnáváte s výsledky(jsou-li někde).
Tak se nemůžete dopočítat....
Domnívám se, že je chyba v zadání. "Hustota tělesa je 780kg/m-3"
Voda má hustotu 1000 kg/m3. Velmi lehký papír cca 700kg/m3.

Já se domnívám, že zadavatel vynechal nulu.
Hustota železa je 7800 kg/m3.
A na železo ukazuje i slovní zadání
"těleso tvaru činky složené ze 2 koulí..."
Zápis "kg/m-3" považuji za překlep, kterých také dělám mraky.
| Nahlásit
Josífku, nene, je to tak, jak psal tazatel a jak jsem to já (bez přihlášení) vypočítala. Nemám totiž svůj notebook, byla jsem na PC mladého a nepřihlašovala jsem se ... příklad stejného znění jsem právě našla na netu i se shodným výsledkem, pouze převedeným na kg:

"118. Jakou hmotnost má těleso tvaru činky složené ze dvou koulí o průměru 10 cm a příčky tvaru válce o poloměru 1,2 cm a délce 25 cm. Hustota tělesa je 780kg.m-3. (0,905kg)
| Nahlásit
Já ale netvrdím, že je to špatně spočítaný, to jsem neřešil.
Jen jsem se pozastavil nad tím, že
Anonym234179 : Mě to nevyšlo ani tak :D

A přesně jsem napsal "Domnívám se, že je chyba v zadání."

Těleso může být z papíru, PSA a jiných plastů.
Může to být reklanmí předmět.

Jen jsem chtěl apelovat na podivnou shodu s Fe.
Zřejmě mají někde správný výsledek a jemu to nevyšlo.

Je také normální ? :
Autor: Anonym225808 [Nahlásit] 22.11.2010 17:58
Kdyz vim, ze : m = 800t
v=72km/h
s=400m
Auto jede po vodorovne trati a mam spoitat brzdíci silu.
Prosim jen o vzorecek.
Klíčová slova: fyzika

"Auto jede..."
Tak takový auto mi ukaž: 800t ; v = 72km/h ; brdná dráha 400m

Co takhle vláček ?
| Nahlásit
Aritmetická posloupnost
1) a18 = 4, d = - jedna pětina určtete a33 = ? a8=?
2) a1 = 6, a15 = 27, určete s25
| Nahlásit
Je to dosazení do základních vztahů pro aritmetickou posloupnost.
Rekurentní zadání an= a(n–1) + d ; a(n+1) = an + d
Vyjádření s-tého členu z r-tého as = ar + (s – r)d ; d je diference
Součet prvních n členů : sn = n*a1 + (1/2)*n*(n – 1)*d

a)
a33 = a18 + (33 – 18)(–1/5) = 4 + 15*(–1/5) = 4 – 3 = +1
a8 = a18 + (8 – 18)(–1/5) = 4 + (–10)*(–1/5) = 4 + 2 = 6

b) Nejprve určíme diferenci
a15 = 27 = 6 + (15-1)*d ; d = 21/14 = 3/2 = 1,5
s25 = 25*6 + (1/2)*15*(15 – 1)*(3/2) = 150+0,5*15*14*1,5 =307,5
| Nahlásit
Aritmetická posloupnost
Dělník vyrobí za měnu 45 součástek, kolik součástek by vyrobil za 20 směn, kdyby svůj výkon zvyšoval každou směnu o 2 součástky.
| Nahlásit
Aritmetická posloupnost
Určete součet všech lichých přirozených čísel menších než 100.
| Nahlásit
Kolik konzerv je třeba dát do spodní řady, chceme-li 182 konzerv uspořádat do třinácti řad nad sebou tak, aby v každé z následující řadě bylo vždy o jednu konzervu méně? Kolik konzerv pak bude v horní řadě?
| Nahlásit
Aritmetická posloupnost
Určete součet všech lichých přirozených čísel menších než 100.

Sn = n*(první člen + poslední člen)/ 2 ; n je počet sčítanců

S(liché(1–99)) = 50*(1+99)/2 = 2500 ; protože lichých čísel je 50.

Tohle vymysle už starej Gauss asi ve třetí třídě 17xy a tím n***al učitele.
Učitel se chtěl na chvíli zbavit dětí, tak jim dal sčítat čísla od
jedné do stovky.
Gauss ihned po zadání hlásil výsledek. A učitel musel znovu pracovat...
| Nahlásit
Aritmetická posloupnost
Kuličky tvoří trojúhleník tak, že v první řadě je jedna kulička, ve druhé 2, v každé další o 1 více.
A) do kolika řad je umístěno 78 kuliček?
b) kolik by bylo třeba kuliček, aby byly rozmístěny do 15 řad..
| Nahlásit
a_1=1
d=1
n=?
S_n=78
------------
a_n=a_1+(n-1)d
S_n=(n/2)*(a_1+a_n)
S_n=(n/2)*(a_1+a_1+nd-d)
78=(n/2)*(1+1+n-1)
78=(n/2)*(1+n) |*2
156=n(1+n)
156=n+n^2
n^2+n-156=0
n_(1,2)=[(-1±√(1+624)]/2=(-1±25)/2
n_1=12
n_2=-13 Ø

a) 78 kuliček je umístěno do 12 řad.
Zkouška: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12=78 (souhlasí)

b)
n=15
S_n=?
a_1=1
d=1
-----------
a_n=a_1+(n-1)d
S_n=(n/2)*(a_1+a_n)
S_n=(n/2)*(a_1+a_1+nd-d)
S_n=(15/2)*(1+1+15-1)
S_n=7,5*16=120

...bylo by potřeba 120 kuliček.
Zkouška: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15=120 (souhlasí)a_n=1+(78-1)*1
a_n=1+77
78=n
| Nahlásit
to dole jsem zapomněla máznout, to byla špatná úvaha... :D
| Nahlásit
Součet 11 členů geometrické posloupnosti se rovná 683. Vypočítejte první a poslední člen je-li q= -1/2

V aritmetické posloupnosti je dáno
s12 =168 , d=2, n=12 určete a1,an
| Nahlásit
prosim potrebuji udelat tenhle ukol do zitra :zemedelec zasel lonskeho roku zito na pole 264,8m dlouhe a 62,5 siroke . Z 1 ha sklidil prumerne 2t zita.Vsechno zito prodal po 400kc za pytel (50kg) . kolik utrzil??? Dekuji mockrat za pomoc
| Nahlásit
Nejprve vypočítáš plochu:264,8.62,5 a tento výsledek převedeš na ha /1ha = 10000m2/. Vyjde Ti 1,...to už ji sám víš co za desetinnou čárkou. Teď z 1 ha = 2t tak z 1,...to bude? No! Jasně, že 1,...krát 2. A tyto tuny převeď na kg /1t=1000kg/. Mělo by Ti vyjít 3310kg. To pro kontrolu:))pak to děl 50 a dostaneš počet pytlů. Ne? Pořád jasné? No a ve finále vynásob 400Kč. Dostal 26480Kč. Vždyť to bylo lehké. Někdy pomohou pomocné obrázky pro představu.
| Nahlásit
Nádrž ve tvaru krychle ma objem 640hl.Vypočítek povrh.
| Nahlásit
Objem krychle máš zadaný, vzoreček na výpočet objemu krychle je V=a^3. Odtud jednoduše vypočítáš stranu krychle a pak ji už jen dosadíš do vzorce na výpočet povrchu krychle: S=6a^2.
| Nahlásit
Ještě snad jen nápověda, že 1 litr = 1 dm^3.
| Nahlásit
matematická operace vyjádřená znaménkem & je definována vztahem A & B = (5+B). (A+3)
Kolik je 2&4
a) 5 b) 15 c) 45 d)60

kolik je (1&1)& 1
a)15 b)72 c)162 d) 225

kolik musí být číslo B, jestliže má platit 2&B=30

a)5 b)4 c)3 d)2 e)1
Už mi bylo odpovězeno Vlaďkou - výsledky c) c) e) , jen bych ještě potřebovala postup výpočtu, děkuji moc.
| Nahlásit
Kolik musí být číslo B, jestliže má platit 2 & B = 30
Vyšlo mi
B= 15 a znamenko krát
nebo
B= 28 a znaménko plus
nebo
B= -28 a znaménko minus
nevim proc ale ani jena z nabizenych odpovedi mi tam nesedi, přitom výsledek má být e) 1
| Nahlásit
nemůžu se dopočítat :
A & B = (5+B). (A+3)
vyšlo mi:
A= -3 a B=0
nebo
A=0 a B=-5

(-3).0=(5+0).((-3)+3)
0=5.0
0=0

0.(-5)=(5+(-5)).(0+3)
0=0.3
0=0

Kolik je 2&4
a) 5 b) 15 c) 45 d)60

kolik je (1&1)& 1

a)15 b)72 c)162 d) 225

kolik musí být číslo B, jestliže má platit 2&B=30
B= 15 a znamenko krát
nebo
B= 28 a znaménko plus
nebo
B= -28 a znaménko minus
nevim proc ale ani jena z nabizenych odpovedi mi tam nesedi a výsledek má být e) 1

a)5 b)4 c)3 d)2 e)1
| Nahlásit
kolik je...? 83-9546565545656423 = ???
| Nahlásit
Kolik je 1000 : 3 ??
| Nahlásit
dobrý den ja sem kateřina kletečková a jemo 8 let a mě nejde počítaní do sta a tak mislite žebi stemi poradily děkuju a naskledanou
| Nahlásit
Anonym Qydepyr: nejlepší bude se to naučit podle školních učebnic, kde jsou příklady
| Nahlásit
Potřebuji poradit, jde mi o docela důležitou věc. Slovní úloha s kamínky na šperk mám do zítra vypracovat a viděla jsem ten postup ale naprosto nechápu jak přijít na těch 36° a hlavně jak to vysvětlit učitelce aby si nemyslela, že jsem to jen tak ledabyle opsala. Prosím pomůžete mi ten postup trochu zjednodušit abych věděla jak ji to v sešitě odůvodnit? viz. slovní uloha //Jaká je hmotnost 2000 kamínků na zhotovení šperků je-li hustota skla φ = 4500kg/m-³. Kamínky mají tvar pravidelného 10 bokého jehlanu. O délce hrany 1mm a tělesové výšce 3 mm
(Upr. 22.06.2017 18:06) | Nahlásit
m=ρ*V

ρ=4500kg/m-³

V(j)=S*h/3; objem jednoho jehlanu

V=n*V(j); objem n jehlanů


kruh: 360°
je to desetiboký jehlan, základna je desetiúhelník, který lze rozložit na 10 trojúhelnéků, proto zjistíme velikost vrcholového úhlu toho jednoho trojúhelníku takto: 360°/10 =10°

základna trojúhelníka je hrana, tedy z=1mm, k výpočtu plochy jednoho trojúhelníku potřebujeme znát výšku trojúhelníka, tu odvodíme pomocí poměru výšky a 1/2 základny trojúhelníka:

(z/2)/h=sin(36°/2)
(z/2)/h=sin(18°)

S∆=z*h/2=z*(z/2)/sin(18°) / 2
S∆=z²/4/sin(18°)

Těch trojúhelníků je deset, pak je velikost podstavy jehlanu je S(j):

S(j)=10*S∆
S(j)=10*z²/4/sin(18°) = 5/2*z²/sin(18°)

V(j)=S(j)*h/3; objem desetibokého jehlanu
V(j)=5/2*z²/sin(18°)*h/3
V(j)=5/6*z²*h/sin(18°)

n=2000 kamínků

z=1mm = 0,001 m
h=3mm = 0,003 m

m=ρ*n*V(j)
m=ρ*n*5/6*z²*h/sin(18°)
m=4500*2000*5/6*0,001@*0,003/(18s)=0,072811529493745268169206407546454 kg

m=72,8 g
========
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek