Ontola > Matematika > diskuze
| Nahlásit

Matematika parametrické vyjádření přímky

Je dán trojúhelník ABC tak, že A[-7,5], B [1,-3], C[3,9]. Napiš parametrické vyjádření přímky, na níž leží těžnice z vrcholu A.
Neví prosím někdo, jak na to?

Jsou dány body A[5,-3], B[3,1] a přímka p: x + 2y + 10 = 0.
Napište obecnou rovnici osy o úsečky AB.

Mám to takto:
u(p) = B-A = (-2,4) → n(p)=(4,2)
ax + by + c = 0
4x + 2y + c = 0
Aep → 4*5 + 2*(-3) + c = 0
c = -14
p: 4x + 2y -14 = 0
Je to tak? Děkuji
Témata: matematika

2 reakce

| Nahlásit
První:

- nají půlící bod P úsečky BC
- spočítat souřadnice vektoru AP
(vektor AP = směrový vektor přímky, na níž leží těžnice)
- napsat parametrickou rovnici hledané přímky.

Druhý - není to tak:

Přímka 4x + 2y -14 = 0 (po úpravě 2x + y -7 = 0) není rovnicí hledané osy úsečky AB, ale rovnicí přímky dané body AB.

Vektor B-A je normálovým vektorem osy, takže

ax + by + c = 0
-2x + 4y + c = 0
atd.
| Nahlásit
A ještě k druhému:

K výpočtu konstanty c je nutno dosadit souřadnice půlícího bodu úsečky AB, protože jím musí procházet osa.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek