Ontola > Ostatní > diskuze
| Nahlásit

Lstivý jako Prométheus, Damoklův meč, Achilova pata

prosím, co znamená, když se řekne: byl lstivý jako Prométheus? Visel nad nim Damoklův meč? Matematika byla její Achillovou patou?
Témata: literatura

21 reakcí

| Nahlásit
Akorát to poslední: Znamená to, že matematika byla její slabou stránkou a moc ji nešla.....
 Ina
| Nahlásit
Visel nad nim Damoklův meč: nebezpečí, ohrozeno štěstí.(Dát si pozor a nebýt lhostejný, když na něčem záleží.)
| Nahlásit
Ověř si to první rčení ....... ono se říkávalo "lstivý jako Odysseus", Prométheus měl v bájích jiné postavení. Zkontroluj si to a rozeberem to. :-))))
| Nahlásit
Prometheus sebral lsti oheň Diovi z Olympu a schoval ho do hole.Proto se to tak říká?
| Nahlásit
Je pravda, jak píše 82516, že Prométheus, který byl mimochodem bratr Titánů Epiméthea a Atlanta byl vychytralý a mazaný. Neměl žádnou úctu k bohům a vysmíval se Diovi, ačkoliv bojoval na straně bohů proti Titánům. Prométheus byl stvořitelem člověka. Cítil lítost ke svým stvořením, když hleděl, jak se chvějí v chladu a o zimních nocích. Rozhodl se darovat milovanému stvoření velký dar - oheň. Ukradl ho lstí bohům a přinesl ho lidem ukrytý v dutině hole. Za tento čin Zeus vymyslel hrozný trest. Přikoval Prométhea k pohoří Kavkaz, kde orel Ethon (v mnoha zpracováních zaměňovaný za supa) každý den vyrval jeho játra, která mu pak do druhého dne dorostla.

Po dvanácti generacích hrdina Héraklés osvobodil Prométhea a orla zastřelil šípem. Prométheus se pak navrátil na Olymp , avšak stále musel mít s sebou skálu, na které byl přikován, alespoň ve formě prstenu s kamínkem.

Vzdor tomu to cítím tak, že když bych chtěl v antice vyhledat symbol lstivosti, pak bych volil Odyssea :-))))))
| Nahlásit
Syrakuský vojevůdce Dionýsos I. (4. stol. př. n. l.) byl označován za despotu a krutovládce, který se opíral zejména o žoldnéřskou armádu a který žil v přepychu, ale i věčném strachu, že bude potrestán, pokud se utlačovaní vzbouří. Obklopen osobní stráží žil jako ve vězení.

Když mu jeho dvořan Damoklés říkal, že jistě nikdo není šťastnější než sám vládce, odvětil mu Dionýsios: Chceš ochutnat mé štěstí? Obklopen skvosty a lahůdkami potom Damoklés užíval štěstí. Uprostřed hostiny a blaženosti dal vládce spustit od stropu na tenké koňské žíni ostrý meč, mířící na hlavu Damokla. Ten, když při pohledu vzhůru uviděl visící hrozbu, už pro strach neviděl krásu, bohatství ani hojnost – a vzdal se svého místa a povýšení.

Podle toho je "Damoklův meč" ustálené slovní spojení, které vešlo do slovníku jako rčení, přirovnání. Užívá se pro vyjádření situace, kdy člověk nemá být klidný či lhostejný, když ho čeká něco, na čem záleží – a co nemusí skončit jen dobře. Vyjadřuje také stav nebezpečím ohroženého štěstí.
| Nahlásit
Achillova pata je ustálené slovní spojení, které vešlo do slovníku jako rčení, přirovnání. Označujeme jím „jediné zranitelné místo“ nebo všeobecně „zranitelné místo“.

Tento pojem se vztahuje k Achillovi. Řecký básník Homér líčí Achillea, syna mořské bohyně Thetis jako statečného a nejrychlejšího z řeckých hrdinů v Trojské válce. Byl ověnčen četnými vítězstvími, bojoval jako lev a obyčejný smrtelník ho nemohl nikdy zasáhnout. Mořská bohyně Thetis totiž narozeného Achillea ponořila do řeky Styx, aby se stal nezranitelným. Nad vodou zůstala jen jeho pata, sevřená v matčině dlani, a stala se tím jediným zranitelným místem na těle dítěte. A tam později usměrnil bůh Apollón šíp z protivníkova luku - trojského Parida a hrdina Achilleus zemřel.
| Nahlásit
Čteme ted ve škole baje a líbí se mi. Děkuji Jitka.
| Nahlásit
Ono by úplně stačilo, kdyby děťátka a studenti četli,pak by si ani nepletli Prométhea s Odysseem:-))).......
| Nahlásit
co znamená když se řekne:Ke svatbě dostali ojetý automobil který se brzy ukázal být Danajským darem.
| Nahlásit
dekuju za odpoved
| Nahlásit
Danajský dar je něco co se ukáže buď hned nebo v budoucnu jako problém - auto se pokazí, nebo je nutné za něj platí náklady, se kterými se nepočítalo, nebo ho někdo ukradne a je s tím spojeno běhání po úřadech.

Danajský dar je prostě něco co způsobí potíže.
| Nahlásit
viz přesně původ zde:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Danajsk%C3%BD_dar
| Nahlásit
Děkuju za odpověď
| Nahlásit
Děkuju za odpověď
| Nahlásit
Co znamená když se řekne: Je to nevěřící Tomáš.
| Nahlásit
Co znamená když se řekne: Je jak dalila.
| Nahlásit
Co znamená když se řekne: To je Pandořina skřínka.
| Nahlásit
Co znamená když se řekne: Bude to pro nej Parydův soud.
| Nahlásit
Co znamená když se řekne: Je to danajský dar.
| Nahlásit
Týká se to apoštola Tomáše, a jeho pochybností, nevíry.

Nejznámější, ba dokonce příznačná je scéna s nevěřícím Tomášem, ke které došlo osm dní po Velikonocích. Tomáš nejprve neuvěřil, že se Ježíš zjevil v jeho nepřítomnosti, a řekl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím!“ (Jan 20, 25) Tomáš se domnívá, že určujícími znaky Ježíšovy totožnosti jsou nyní jeho rány, v nichž se zjevuje, nakolik nás miloval. A v tom se nemýlí. Osm dní poté – jak víme – se Ježíš znovu objeví uprostřed svých učedníků a Tomáš je tentokrát přítomen. Ježíš jej vyzývá: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ (Jan 20, 27) Tomáš reaguje vyznáním: „Pán můj a Bůh můj!“ (Jan 20, 28) Evangelista pak pokračuje závěrečnými Ježíšovy slovy určenými nejen Tomášovi: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli a přesto uvěřili.“ (Jan 20, 29) Na základě této scény mluví Tomáš Halík o apoštolu Tomášovi jako o prototypu Božího služebníka, jehož údělem je, aby na své cestě víry nesl "břímě svých pochybností a pokušení ke skepsi" a jistoty víry docházel "jen tam, kde se při dotyku ran ve světě dotkne Boha"
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_%28apo%C5%A1tol%29
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek