| Nahlásit

Delenie

Klára, Lenka a Matej si precvièovali písomné delenie so zvy¹kom. Ako delenca mal ka¾dý zadané
iné prirodzené èíslo, ako deliteµa v¹ak mali v¹etci rovnaké prirodzené èíslo. Lenkin delenec bol
o 30 väè¹í ako Klárin. Matejov delenec bol o 50 väè¹í ako Lenkin. Kláre vy¹iel vo výsledku
zvy¹ok 8, Lenke zvy¹ok 2 a Matejovi zvy¹ok 4. V¹etci poèítali bez chyby. Aký deliteµ mali ¾iaci
zadaný?
Témata: matematika
Diskuze
| Nahlásit
X/Y=Z1+8
X+30/Y=Z1+2
X+80/Y=Z3+4

tieto tri rovnice su vsetko co k tomu mam kedze sme sa este neucili pocitat rovnice s viacerymi neznamymi??
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek