| Nahlásit

oxidační čísla u soli

ahoj,prosím jak se dopočítaj oxidační čísla solí,když máme určit z vzorce název??
Témata: matematika
Diskuze
| Nahlásit
Ve vzorci se nejprve zapisují kladně nabité částice, většinou kladné ionty prvků. Pak následuje/následují aniont/-ty - zbytky kyselin po odštěpení vodíku. Výjimku toří soli organických kyselin, kde jsou kovové ionty za iontem kyseliny.
Pokud je kationt tvořen kovy 1. skupiny PSP, má ox.č. +1, je-li 2., +2 a 3. skupiny nejčastěji +3 nebo +1 (méně čato, a 3. a vyšší perioda). U přechodných prvků často existují dvě a výjimečně i víc oxidačních čísel. Pak je možné podle iontu určit kyselinu a ox.č. kationtu určit podle náboje jejího zbytku. Příklady:
K2H3P3O10 - 10*O(2-)=-20; 2K(+1) + 3*H+ = 5+; +15/3=+5 připadá na P, tedy fosforečnan, P je 3*, trifosforečnan se 3 H+ - trihydrogentrifosforečnan didraselný; ale tohle je dost složitý případ.
CaSO3: Ca - 2.sk. PSP, Ca(2+);3*O(2-) = -6; -6+2=-4, S=+4 - siřičitan vápenatý
FeHPO4 - tady musíš vědět, že fosfor nejčastěji vystupuje s oxidačními čísly 3 a 5, a od nich se odvozují trojsytné kyseliny. Aniont HPO4 tedy bude mít náboj -2 protože se od trojsytné kyseliny odštěpily dva vodíky. Nahradil je iont Fe, s nábojem stejným, jako dva H+ dohromady, tedy Fe(2+). 4*O(2-)=-8; Fe(2+)+H+=3+; P má tedy +5. Jde tedy o hydrogenfosforečnan železnatý.
Fe2(SO4)3 - tady si uvědom, že stechiometrické koeficienty v molekule se vytváří tak, že se náboje iontů přesunují křížem:
Fe(3+)2(SO4)(2-)3; SO4(2-) 4*(-2)=-8; S=+6 - síran; Fe(3+) železitý.

Problém je u binárních solí typu halogenidů nebo chalkogenidů. Tam nám opět pomůže PSP. Halogeny jako členové předposlední skupiny dělají jednoduché anionty s nábojem -1. Měli bychom si je pamatovat: F, Cl, Br a I. Jim předchází skupina, začínající kyslíkem a prvky této skupiny v binárních solích mají ox. č. -2: K2Se - selenan draselný. Jen je potřeba pamatovat že jde o soli dvojsytných kyselin:
H2S - KHS - hydrogensulfid draselný. 15. skupina PSP tvoří hydridy typu NH3 nebo PH3, od ostatnich hydridů se soli netvoří. Soli hydridů všech tří skupin mají příponu -id bez ohledu na ox. č. iontu.
| Nahlásit
K2Se - selenid draselný, selenan by byl K2SeO4
| Nahlásit
ax
| Nahlásit
bezúmi to ty hovado,zahul si
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek