| Nahlásit

Výměra zahrady

Výměra zahrady ,která měla tvar čtverce se stranou délky 22.5 cm byla zvětšena o 196m2. O kolik metrů se prodloužilo oplocení zahrady , jestliže i nyný má tvar čtverce ?
Témata: matematika
Diskuze
| Nahlásit
Strana se prodloužila přesně o 4m.
obvod při straně o 22,5m by byl 90m
obvod při straně o 26,5m by byl 106m
106-90= 16m
Prodloužení by se prodloužilo o 16m
Souhlasíte?
| Nahlásit
Nebo původní obsah: 506,25
Obsah po zvětšení: 0,050625+196=196,050625
Strana čtverce: odmocnina ze 702,25=26,5 m
Prodloužení strany čtverce: 26,5-22,5=4 m
Za předpokladu, že se tazatel spletl a strana původní zahrady je v metrech. :D
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek