| Nahlásit

KONSTRUKCE

Sestrojte troúhelník KLM ,je-li dáno m = 8cm ,vm = 3cm , a u vrcholu M je pravý úhel.

Jáký bude postup pls poradte ..DěkUJU
Témata: matematika
Diskuze
| Nahlásit
Já nejsem na tohle odborník, ale i ve svém věku jsem si to nakreslila.
Myslím, že se nakreslí úsečka m, pak se nanese výška vm, sestrojím pravý úhel k ús.m, který protne výšku, to bude bod K. Pak propojím s bodem L,na úsečce m. Zajímalo by mne, jestli je to správně.
| Nahlásit
jenže ona neví kde se výška vm nachází-výška totiž je přímka která je kolmicí na přímku m a zárověň protína bod M. a pokud neví kde je bod M tak jí nemůže sestrojit.
| Nahlásit
Thaletova kružnice
| Nahlásit
1)narýsuj úsečku KL
2)narýsuj rovnoběžku k úsečce KL ve vzdálenosti 3 cm od KL
3)sestroj talethovu kružnici na KL
4)tam kde se protne rovnoběžka s talethovou kružnicí se nachází bod M
| Nahlásit
Výňatek z pravidle Ontoly:

V Úlohách se můžete popsat zadání úkolu a zeptat se na dílčí problém při jeho vypracování. Uveďte, jak jste se úkol snažili vyřešit a na jaký problém jste při tom narazili. Je zakázáno jen opsat zadání úkolu a čekat, že ho někdo za vás udělá.
| Nahlásit
Ještě žeto nechtěl narýsovat, nevím jak bych to tady někdo dělal :)))
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek