Ontola > Matematika > diskuze
| Nahlásit

Celkem 25 tabulí zinkového plechu o rozměrech1,05 metru(delka) a 65 cm(sirka) má hmotnost 155kg. Určete tloušťku tohoto plechu, jestliže 1cm krychlovy plechu m á hmotnost7,1 gramů.

Témata: matematika

1 reakce

| Nahlásit
Ontola je server pro sdílení informací. Můžete zde klást nebo zodpovídat dotazy, psát články a diskutovat.
Není určen pro řešení domácích úkolů. Lze se dotázat na dílčí problém při jejich řešení, ale !!!!!!!!ne jen opsat zadání.!!!!!!!!!!
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek