| Nahlásit

Hmotnost oxidu vápenatého a objem oxidu uhličitého spálením uhličitanu vápenatého

kolik gramů oxidu vápenatého a kolik litrů oxidu uhličitého vznikne vypálením 2 kg uhličitanu vápenatého? (uhličitan vápenatý Mr= 100, oxid vápenatý Mr=56, oxid uhličitý Mr=44)
Mám problém vypočítat ty litry neví prosím někdo jak na to?
Diskuze
| Nahlásit
Normální molární objem ideálního plynu V=22,4
| Nahlásit
to jsem se snažila dosazovat do různých trojčlenek a nevychází mi výsledek, který nejspíš má vyjít...
| Nahlásit
CaCO3 => CO2 + CaO
100 => 44 + 56

100 g uhličitanu vápenatého ........... 56 g oxidu vápenatého
2000 g .............................. .. x g

x= 2000.56/100 = 1120g

100 g uhličitanu vápenatého ... 22,4 oxidu uhličitého
2000 g ........................ x

x = 2000.22,4/100 = 448l
| Nahlásit
děkuji moc !
| Nahlásit
Koukám, jaká je trojčlenka neštěstí. Ani ne tak matematicky, jako tím, že matematický prostředek zastírá řešení.
Máš objem jednoho molu CO2 (za daných podmínek), hmotnost jednoho molu CaCO3. Víš, že z molu CaCO3 vznikne mol CO2. A máš hmotnost rozkládaného CaCO3. Přepočteš hmotnost CaCO3 na moly. Tím získáš zároveň moly CO2 a případně i CaO. Počet molů CO2 vynásobíš molárním objemem.
Je třeba se zamyslet, co se s látkou děje, kam odchází některá z jejich částí (nebo odkud přichází). A výpočet z toho vyplyne postupnými kroky bez nějakých matematických prostředků, kromě čtyř základních matematických operací, aspoň u problémů tohoto typu.
Vyčíslená chemická rovnice vyjadřuje poměr látkových množství (molekul = molů) reaktantů a produktů. Univerzálním postupem ve stechiometrických výpočtech je tedy v prvním kroku přepočet známých hmotností nebo objemů na látková množství, z chemické rovnice přepočet zadaného množství na látkové množství požadovaného produktu nebo reaktantu, a nakonec přepočet jeho látkového množství na hmotnost nebo objem.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek