| Nahlásit

Množství látek

Stříbrný prstýnek má hmotnost 20g.Ar(Ag)=107.9 1)Kolik molů představuje takovéto množství ag?2)Kolik atomů stříbra se vyskytuej v prstýnku?3)Jaká je hmotnost 1 atomu Ag? Prosím,nevíte někdo jaké vzorce použiji na 1),2) a 3) otázku?Mám to nějaké popletené a nejsem si jist,ale myslim ze na 1) otázku použiji n=m/M ????
Témata: matematika
Diskuze
| Nahlásit
Vezmeme to poněkud přeházeně.
3: Relativní atomová hmotnost Ar ti říká, kolikrát je atom těžší než atomová hmotnostní jednotka mu=1,66054e-27kg (1,66054*10na -27kg) = 1,66054e-24g. Hmotnost jednoho atomu stříbra je tedy Ar*mu = 107,9*1,66054e-24g=1,7917e-22g. Atomová hmotnostní jednotka je rovná 1g/NA.
1: mol je takové množství látky, které obsahuje NA=6,022e23 částic (nemusí být nutně všechny stejné, ale v tomto případě jsou - atomy Ag).Ag). Hmotnost 1. molu atomů prvku tedy vypočteš pomocí vztahu
M = Ar*mu*NA (za mu dosadíme 1g/NA a dostaneme)
M = Ar*(1g/NA)*NA = Ar*1g - tedy Ar v gramech, Totéž platí pro molekuly, kde Mr (relativní molekulová hmotnost) vypočteš jako součet Ar všech atomů v molekule.
M(Ag)=107,9g/mol; n=m/M=20/107,9=0,1854 molu.
2: Pokud jsi pochopil předchozí, pak počet atomů nepředstavuje problém:
Počet atomů = n*NA = 0,1854*6,022e23=1,1165e23 (1,1165*10^23)
OK?
| Nahlásit
a nejde jeste ten priklad 3) pocitat jinym zpusobem??
| Nahlásit
Jde. Stačí hmotnost 1 molu vydělit Avogadrovou konstantou. Matematicky je to totéž.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek