| Nahlásit

Aplikační úlohy - kombi, skupina C

Aplikační úlohy kombi – 1…….(C)
Skupina C – pořadové číslo zapsání do Stagu 4n + 3 = 3, 7, 11,……
Příklad 1
Určete pravdivost výroku:složeného
1. (A Ù B) Û (B Ù A)
Znegujte výroky
1. Některé otázky jsou nezáludné.
Příklad 2

K obědu byla svíčková s knedlíkem. Kuchařky u okénka se špinavým nádobím provedly výzkum vrácených talířů od hlavního jídla. Alespoň kus knedlíku vrátilo 301 strávníků, kus knedlíku nebo maso dokonce 328 z nich. Ani kousek masa nebyl na 554 talířích, pouze maso nebo pouze knedlík vrátilo 250 obědvajících. a) Kolik lidí snědlo všechno?
b) Kolik strávníků tento den jedlo? c) Kolik obědvajících vrátilo maso i knedlíky?
Příklad 3
Klub má 34 členů. V sobotu navštívilo klub právě 12 jeho členů. V neděli navštívilo klub právě 15 jeho členů. Právě polovina všech členů klubu jej o víkendu (sobota, neděle) nenavštívila vůbec. Kolik členů klubu jej navštívilo oba dva víkendové dny (tj. jak v sobotu, tak i v neděli)?
Příklad 4
Jaký den v týdnu připadne na 13. 10. 2015. Proč?
Příklad 5
Táta se synem mají dnes dohromady 45 let. Syn má 1/4 let otce. Za kolik let bude mít syn
polovinu otcových let

Příklad 6


Dva traktory zorají pole za 4 hodiny. Kdyby 1. traktor zoral polovinu pole a pak 2. traktor práci dokončil, trvala by orba 9 hodin. Za kolik hodin zorá pole každý traktor zvlášť?

Příklad 7

Která z možností a) až e) se nehodí na místo otazníku :

o - v = ° + ° °+ °+ ° = o + o

o + v = ?

a) ° + ° + ° + v - o c) ° + ° + v + V e)o + o - °


b) o - ° - v d) °


Příklad 8

Roboti
Témata: matematika
Diskuze
| Nahlásit
5) T+S=45
S=1/4T
T+T/4=45
4T+T=180
5T=180
T=36
Tátovi je 36, synovi čtvrtina, čili 9 let. Rozdíl mezi nimi dělá 27 let, takže až bude synovi 27, tátovi bude 54 let, což je odpovědí na druhou otázku.
| Nahlásit
Vlaďko 98940 jsi moc hodná a obětavá....děkuji.
Budeš-li mít chuť zadala jsem k řešení ještě jednu skupinu aplikačních úloh..děkuji..je myslím trochu níže.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek