| Nahlásit

trojúhelník

Sestrojte trojúhelník ABC, je-li dáno :vc=6cm, tc=6,5cm a velikost úhlu u vrcholu A je 45° .


jak to bude vypadat když budu mít postup takhle :
1)o, PŘÍMKA o
2)p,přímka p je rovnoběžná s přímkou o ve vzdálenosti vc=6cm
3)A,A leží na přímce o
4)alfa, alfa = úhel alfa =45°
5)c,c leží n apřímce p a náleží na polopřímce AX
6)k,k(c,tc=6,5cm)
7)S,S leží na přímce o a náleží k
8)B,B leží na o , AS=SB
9)trojúhelník ABC


dík
Témata: matematika
Diskuze
| Nahlásit
Je to mírně krkolomné, ale narýsuješ to také. Já bych vyšla z toho, že trojúhelník s vrcholy AC a odvěsnou vc je pravoúhlý a oba úhly u přepony jsou 45°, pak z vrcholu C do kružítka tc = bod S no a dodělat a je to.
| Nahlásit
V bodě 6): Kružnice k bude mít dva průsečíky s přímkou o, S a S', tedy budou existovat dvě řešení .

(poz. Jestliže např. by bylo tc=10cm, průsečíky S a S' by byly na opačných polopřímkách a úloha by měla jedno řešení.)
(pozn. A v případě tc=6cm je rovněž jen jedno řešení... )
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek