Ontola > Matematika > diskuze
| Nahlásit

Vypočteš vektory?

Vypočti,pro kterou hodnotu x platí,že a= (1,-2,3)
b= (4,x,-2)jsou na sebe kolmé.
Témata: matematika

4 reakce

| Nahlásit
Skalární součin vektorů musí být roven nule.
| Nahlásit
Prosím o výpočet, nevychází mi to. Má to vyjít -1. Moc děkuji
 ni
| Nahlásit
(<a|b> = 0) <=> (1*4 -2*x -6 = 0)

-2 = 2 x
x = -1
| Nahlásit
Děkuji moc!!!
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek