| Nahlásit

co přesně znamená "červená knihovna" a "krásná literatura"? díky za odpovědi

Témata: literatura
Diskuze
| Nahlásit
Z encyklopedie "Co je co" přetiskuji:

bulvární literatura

Literatura rozšiřovaná lacino a ve velkých nákladech. Obvykle podává dějově atraktivní, ale schematické, banální a nepravděpodobné příběhy milostné (Červená knihovna) nebo dobrodružné, popřípadě historické.

Jinak "Červená knihovna" byla velká řada knih, které byly vydávány (domnívám se) za první republiky. Jsou to knihy bez valné literárně umělecké ceny.

Krásná literatura je druh umění odrážející společenské bytí v obrazech, které jsou vyjádřeny jazykovými prostředky. Specifikum literatury umělecké lze určit jen z hlediska obecných zákonů umění. Umění není pouhou trpnou reprodukcí reality, ale tvořivou přeměnou skutečnosti, jejím hodnocením z hlediska určitého zakotveného hodnotového systému. Při hodnocení literárního díla je proto nutné vycházet z jeho vztahu ke skutečnosti, z pravdivosti jejího zobrazení. V literatuře umělecké hraje ve srovnání s ostatními druhy umění zvláště významnou úlohu její ideově tematický základ. Literaturu uměleckou lze v tomto směru označit za umění schopné nejvýrazněji a nejvšestranněji působit na formování společenského vědomí čtenáře. Proto je také obecně pokládána za nejvýraznějšího představitele národní vzdělanosti a seznamuje čtenáře pomocí překladů i s cizími kulturami. Literatura umělecká se zrodila v prvobytně pospolné společnosti jako ústní tvorba v podobě písně, epického vyprávění. Byla nerozlučně spjata s pracovním životem kolektivu, s prvobytnou mytologií, kosmogonií a dějinami a vystupovala v úzké spojitosti s hudbou a tancem. Postupné oddělení písně od obřadů a slova od melodie. Přechod ústně interpretovaného básnictví nebo prozaického díla do písemné podoby a později k složitějším formám vyprávění - to vše probíhalo v dlouhém procesu společenského vývoje. Vznikaly jednotlivé literární druhy, útvary vyznačující se charakteristickými způsoby zobrazování skutečnosti. Základní literární druhy jsou lyrika, epika a drama, jednotlivými druhovými žánry pak například óda, balada, román, novela, tragédie, veselohra. Literatura umělecká se vyvíjela v dlouhotrvajícím procesu společenského vývoje v rozličných historických a národních formách. Dosáhla vysoké úrovně v antickékm Řecku a Římě, ve středověkých literaturách Orientu (v Číně, Indii, v literatuře perské a arabské), v dílech velkých spisovatelských osobností doby renesance. Na základě shodného pojetí společenské úlohy umění a jednotného estetického názoru skupiny umělců vznikaly literární směry, od 17. století klasicismus, dále preromantismus, romantismus, kritický realismus (charakteristický pro literaturu francouzskou, anglickou a zejména ruskou). Moderní literární směry (impresionismus, symbolismus, expresionismus, dadaismus, futurismus, poetismus, surrealismus) se svými programy snažily vyrovnat se složitými proměnami moderního člověka.
| Nahlásit
promiňte, Gandalfe, toto je na mně vražedně dlouhé, nešla by ta červená knihovna zestručnit přibližně do jedné věty?
| Nahlásit
nebo ne, spíše tu krásnou, jsem z toho úplně na větvy
| Nahlásit
Krásná literatura je druh umění odrážející skutečnost vyjádřenou jazykovými prostředky.
Zvláštnost umělecké literatury lze popsat jen podle obecných zákonů umění.
Umění není pouhým otrockým popisem reality, ale tvořivou přeměnou skutečnosti a jejím hodnocením podle určitého používaného hodnotového systému.
| Nahlásit
Přiznám se, že si knížku stylu červené knihovny na odlehčení někdy přečtu. Nemyslím tu "červenou knihovnu" z 1. republiky (ta i dostala takový název, protože vycházela v červené vazbě), ta je i taková naivní, byly jiné zvyky. Sice neměly valnou hodnotu, ale člověk se nad nimi zřejmě tenkrát krásně zasnil. (Taková Ivana Macháčková versus Karel Gott :-))) vždyť se to děje i dnes).
Ale soudobá "červená knihovna" stylu Pratty Woman vychází i dnes.
Třeba i Michal Viewegh "Román pro ženy". Neznám muže který by si tu knížku přečetl anebo by se mu hodně líbil film, i když S. Stašová dostala za hlavní roli ocenění.
Také bych tam lehce zařadila Věčnou Ambru, Sever proti Jihu, Kristinu Vavřincovou atd. Ale tyto knížky se mi opravdu líbily, měly spád, byla tam popsána historie, intriky apod. Ale zase neznám muže, který by si je přečetl.
Čtu velmi ráda - od Fulguma přes Merleho, Gravese, Browna k Viweghovi. Ale odlehčit je někdy potřeba.
Také se určitě podíváte na odlehčení na film, o kterém by jste řekli že vám nic nedá. Třeba zrovna včera dávali horor Kruh. Na něj jsem se velmi ráda podívala. A co mi dal? Zapomněla jsem v tu chvíli na trable světa.
| Nahlásit
to NyNy: Něco jiného je život v tom našem složitém světě a jeho potřeby a něco jiného je snaha definovat literární entity. Romám pro ženy jsem s chutí skoukl, Sever proti jihu jsem četl i viděl v kině......Fulgum, Merle, Brown.....mooooc príma čtení. Nepodceňuj ty chlapy tak, není to jiný živočišný druh :-))))))))))))))))))))))))))
| Nahlásit
Gandalfe :-), to není o podceňování. Jenže oni kolikrát v rámci "sebeshození" jednají i mluví proti sobě, podsouvají si jací by chtěli být a ne jací jsou. Stejně se na vše časem přijde, ale příště jednají zase tak. Je velké umění být sám sebou, přiznat si sám sebe a smířit se se sebou.....
Ale to jsme hodně odbočili :-).
| Nahlásit
Odbočili, ale jsou to moudrá slova........(jako vždycky když se hovoří o kultuře života)
| Nahlásit
Červená knihovna není do 15 let vhodná.
| Nahlásit
Myslím si,že červená knhovna se tak jmenovala proto, že edice měla červenou vazbu.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek